Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2017. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse 100-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondist. Nende hulgas on ka erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist toetav Kellukese fond.

Kellukese fond

Algatatud 2011. aastal Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal. Kellukese stipendiumit saavad taotleda erivajadusega (kesknärvisüsteemi anomaaliaga) inimesed alates 15. eluaastast enda arendamiseks ja enesetäiendamiseks eelistatult kaunite kunstide ja spordi alal. Nõutav motivatsioonikiri.

Jagamisele tuleb 280 eurot.

Halduskogu 5-liikmeline: Valmar Ammer, Aiki Haug, Arne Mikk, Ann Paal, Olev Roosa.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.00

Selleks ajaks peavad sihtasutuse büroos kohal olema ka posti teel saadetud taotlused. Faxil või meili teel saadetud ja hilinenud või ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. 

Jagamise tulemuste kohta avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel ning stipendiumi saajale saadetakse vastav kirjalik teade. 

Stipendiumi saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega stipendiumi saaja kohustub talle eraldatud stipendiumi kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine. 

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn. Telefon 601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00