Lugupeetud seltsi liikmed

Olete oodatud 2018. aasta Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi üldkogule, mis toimub 14.veebruaril algusega kell 17.00 Toompuiestee 10.
Päevakord:
• uue juhatuse valimine; 
• 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
• 2018. a majandusaasta eelarve;
• venekeelsete noorte kaasamine seltsi tegevusse
NB! Kõigil seltsi liikmetel, kes mingil põhjusel ei saa üldkogul osaleda, palume saata volitused mõne teise seltsi liikme nimele, kes saab teie eest hääletada. Teie häälest sõltub seltsi tulevik ja teie laste heaolu, ootame kõiki osalema! 
Volituse teksti näidis allpool, postitage see e-kirjana ning uue kirjana, mitte vastusena käesolevale postitusele. Volitus kirjutada iga liikme eest …juhul, kui perekonnas on mitu seltsi liiget. Aastaarvu palume mitte märkida.
Juhatuse liige on Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Juhatuse liige on Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Juhatuse liige on Aiki Haug, isikukood 45011240215

VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme AIKI HAUG´i ( 43545606006) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
Palun saata volitus digitaalselt allkirjastatuna või postiga minu emailile valmarammer@gmail.com


Уважаемые члены товарищества!

 
Ждем Вас на общее собрание Общества Больных Спинабифида и 
Гидроцефалии 2018 года, которое состоится 14 февраля 2018 г.
в 17.00 на  Toompuiestee 10.
Повестка дня:
  • Выборы нового правления.
  • Утверждение годового отчета за 2017 год.
  • Бюджет на 2018.
  • Вовлечение русскоязычной молодежи в деятельность Общества.
 
NB! Тех членов товарищества, которые лично не могут участвовать в собрании, просим прислать доверенность на человека, которому доверяете принимать решения и голосовать за Вас. Помните, что от Вашего голоса зависит будущее Общества и благополучие Ваших детей. 
Ждем Вашего участия!
 
Доверенность просим составить по образцу и переслать на е-майл адрес отдельным письмом, а не ответом на рассылку. Доверенность должна быть от каждого члена общества отдельно, в случае, если их в семье несколько. Просьба дату не указывать.
Член правления  Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Член правления  Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Член правления  Aiki Haug, isikukood 45011240215
 
ДОВЕРЕННОСТЬ (образец)
Настоящей доверенностью я, (имя, фамилия, код личности) член Общества Больных Спинабифида и Гидроцефалии (далее Общество) доверяю принимать участие в общем собрании Общества, принимать решения и голосовать от моего имени (имя, фамилия, код личности )
Подпись дигитальная…  на е-майл  valmarammer@gmail.com  или переслать почте на адрес Toompuiestee 10, Tallinn 10137.