Koolitus on suunatud noortelaagrite kasvatajatele, juhatajatele ja teistele  noortega tegelevatele inimestele. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab haridus- ja teadusministri poolt 18.07.2014 kehtestatud määrusele nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ ning Hariduse Kutsenõukogu poolt 21.11.2012 otsusega nr 9 kinnitatud „Noorsootöötaja kutsestandardid“. Tõend on kasutatav noorsootöötaja osakutse (laagri kasvataja või juhataja kvalifikatsioon) pädevuste tõendamisel dokumendipõhiselt või esmatõendamisel.

 

Koolituse koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35.

Korraldaja: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, noorsootöö osakond

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Käsitletavad teemad: Enesekehtestamine. Kiusamise ennetamine ja lõpetamine. Probleemilahendusmudelite kasutamine praktikas.

Koolitus eesti keeles toimub 09.12.2016 ja vene keeles 16.12.2016:

 

Kava:

10.00-12.15 loeng

12.15 – 12.45 kohvipaus

12.45 – 15.00 loeng.

 

Koolitus on tasuta.

Lisainfo: Tiiu Kadak 614 7496, 522 7008, Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

Registreerimine: http://www.tallinn.ee/est/Vorm-Laagrikasvataja-ja-juhataja-taiendkoolitus-6-taseme-padevuste-arendamine

 

Lugupidamisega

 

Tiiu Kadak

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Noorsootöö osakond

Peaspetsialist

614 7496

522 7008

Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

 

www.facebook.com/spordijanoorsooamet

www.tallinn.ee/noorteinfo