Igal aastal osalevad tuhanded Eesti noored erinevates rahvusvahelistes projektides, väga väike hulk on nende hulgas aga noori, kellel on puudest või terviseprobleemist tingitud või mõni muu erivajadus, kuigi võimalused ja rahastus erivajadustega arvestada on Erasmus + programmis olemas. Soovime kutsuda teid seminarile, et mõelda, kuidas saame teha programmi kõigile noortele avatumaks. Mida vajavad organisatsioonid, kelle abil noored projektides osaleda saavad? Mida vajavad noored, et projektides julgelt osa võtta?
 
Seminarid toimuvad Tallinnas (19.05) ja Tartus (26.05). Lisainfot ja registreerimiseks vajaliku lingi, leiad meie kodulehelt: http://noored.ee/uudised/sild-erivajadustega-noorte-kaasamine-rahvusvahelisse-noorsootoosse/
 
Seminarid on alguseks pikemaajalisele programmile, mille jooksul on ka teil, organistatsioonide esindajatel võtta osa rahvusvahelistest kohtumistest.