Käesolev pöördumine on eraalgatuslik, omapoolse toetuse on andnud  EPIK tegevjuht Anneli Habicht ja Ene Olle personalijuhtide ühendusest PARE, –  Varjupaikade  MTÜ Tallinna loomade  varjupaik kui ka Rimi Eesti  Food  AS ja  ISS Eesti AS (võimalik, et lisandub tööharjutuse pakkujaid veelgi)  on avatud  erivajadusega  noorte tööharjutuseks, muidugi tingimusel, et tööharjutuse keskkond on noortele sobiv ja noor inimene on valmis ka   seda tööd proovima.

Varjupaikade MTÜ  Tallinna loomade varjupaik pakuks abitõid- kasside ja väikeloomade hooldamine ja veidi üldist koristustööd, AS Rimi Eesti  Food   ja AS  ISS Eesti   samuti abitöid juba konkreetsetest noortest ja nende erivajadusest lähtuvalt – esimene kauplustes ja teine puhastusteenused  kliendi juures  kohapeal. Tööharjutust puudutavad detailid nagu tööaeg ja  -koht, erivajadusega noorte  toetamine- juhendamine sõltub eelkõige tööharjutajatest ning pannakse lõplikult  paika, kui on koos üht või teist  tööharjutust soovivate noorte grupp – tööharjutus oleks  gruppidena –  (2- 4 noort grupis).

Tegemist oleks tööpraktikaga või tööharjutusega,   et anda noorele inimesele  esmane kogemus tööelust  ja – rutiinist. Tööharjutus ei garanteeri töölepingu sõlmimist, aga see on üks viis töölepinguni jõudmiseks.

Seega- soovin leida 10 kuni 15 erivajadusega noort vanuses  18-25 aastat, kes sooviksid ülalkirjeldatud  grupilises tööharjutuses osaleda.

 Palun oma tööharjutuses osalemise  soovist teada anda meiliaadressil  maksu@online.ee kontaktisik  Katrin Tamm.

Tänud ette kõigile asjahuvilistele

Katrin Tamm

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.-20. aprillil traditsioonilise ürituse „Invamess 2018“.

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevate teenuste ja toodete kohta, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

 

Külastajatele on mess tasuta.

 

 1. aastal osales messil üle 40 organisatsiooni ning külastas ligi 700 inimest. Väljapanekud hõlmasid õppimisvõimalusi, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid ning puuetega inimeste organisatsioonide tutvustusi. Messi raames toimusid erinevad infotunnid ning võimalik oli saada näiteks sotsiaal- või õigusnõustamist. Täpsemalt on võimalik lugeda Invamess 2016 kohta messikataloogist:http://tallinnakoda.ee/site/data/invamess2016_web.pdf

 

Kutsume Teid messil esitlema ning müüma oma organisatsiooni tooteid ja teenuseid.

Invamess 2018 osavõtutingimused:

 

 1. Korraldaja:

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59, 10615 Tallinn

e-post: mihkel@tallinnakoda.ee

www.tallinnakoda.ee

Mihkel Tõkke, tegevjuht, tel: +372 52 56 560

 

 1. Toimumise aeg ja koht:

Mess on avatud 19.-20. aprillil 2018 kell 12- 18 esimesel päeval ja kell 10-15 teisel päeval.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Endla 59, 10615 Tallinn

 

 1. Osalemine messil ja osavõtumaks

Messile registreerimine toimub kuni kohti jätkub.

Messi osavõtumaks on 30€.

Registreerunuks loetakse eksponent peale arve tasumist ja meilt kinnituse saamist.

 

 1. Infoleht „Kojaline“ Invamessi erinumber

Infolehes avaldatakse tasuta informatsioon eksponentide kohta vastavalt registreerimislehel esitatule. Lisaks on võimalik messiajakirjas osta reklaamipinda.

 1. Registreerimise link:https://goo.gl/forms/p8zlsIYXynacCyVI3

Kasuta võimalust ja osale!

Lugupeetud seltsi liikmed

Olete oodatud 2018. aasta Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi üldkogule, mis toimub 14.veebruaril algusega kell 17.00 Toompuiestee 10.
Päevakord:
• uue juhatuse valimine; 
• 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
• 2018. a majandusaasta eelarve;
• venekeelsete noorte kaasamine seltsi tegevusse
NB! Kõigil seltsi liikmetel, kes mingil põhjusel ei saa üldkogul osaleda, palume saata volitused mõne teise seltsi liikme nimele, kes saab teie eest hääletada. Teie häälest sõltub seltsi tulevik ja teie laste heaolu, ootame kõiki osalema! 
Volituse teksti näidis allpool, postitage see e-kirjana ning uue kirjana, mitte vastusena käesolevale postitusele. Volitus kirjutada iga liikme eest …juhul, kui perekonnas on mitu seltsi liiget. Aastaarvu palume mitte märkida.
Juhatuse liige on Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Juhatuse liige on Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Juhatuse liige on Aiki Haug, isikukood 45011240215

VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme AIKI HAUG´i ( 43545606006) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
Palun saata volitus digitaalselt allkirjastatuna või postiga minu emailile valmarammer@gmail.com


Уважаемые члены товарищества!

 
Ждем Вас на общее собрание Общества Больных Спинабифида и 
Гидроцефалии 2018 года, которое состоится 14 февраля 2018 г.
в 17.00 на  Toompuiestee 10.
Повестка дня:
 • Выборы нового правления.
 • Утверждение годового отчета за 2017 год.
 • Бюджет на 2018.
 • Вовлечение русскоязычной молодежи в деятельность Общества.
 
NB! Тех членов товарищества, которые лично не могут участвовать в собрании, просим прислать доверенность на человека, которому доверяете принимать решения и голосовать за Вас. Помните, что от Вашего голоса зависит будущее Общества и благополучие Ваших детей. 
Ждем Вашего участия!
 
Доверенность просим составить по образцу и переслать на е-майл адрес отдельным письмом, а не ответом на рассылку. Доверенность должна быть от каждого члена общества отдельно, в случае, если их в семье несколько. Просьба дату не указывать.
Член правления  Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Член правления  Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Член правления  Aiki Haug, isikukood 45011240215
 
ДОВЕРЕННОСТЬ (образец)
Настоящей доверенностью я, (имя, фамилия, код личности) член Общества Больных Спинабифида и Гидроцефалии (далее Общество) доверяю принимать участие в общем собрании Общества, принимать решения и голосовать от моего имени (имя, фамилия, код личности )
Подпись дигитальная…  на е-майл  valmarammer@gmail.com  или переслать почте на адрес Toompuiestee 10, Tallinn 10137.

Tere

Jagan teile artiklit “Ratastooli jäämine – 3 olulist asja, mida peaksid kõigepealt tegema”. Materjal on koostatud ITAKi kogemusnõustaja Heldur Otsa poolt ning suunatud neile, kes ratastooli jäämise tõttu on sunnitud oma elus suuri ümberkorraldusi tegema, kuid ei pruugi olla teadlikud erinevatest võimalustest.

Link blogipostitusele: https://www.itak.ee/ratastooli-jaamine-3-olulist-asja-millest-alustada/

Link Facebooki postitusele: https://www.facebook.com/Invaabi/posts/1542494835819568

Heade soovidega

Helen Kask

EPIKoda

Tere, head liikmed

Jagan teile infot seoses juhtkoera taotlemise võimalusega sotsiaalkindlustusametist. Nimelt sellest aastast on tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoera. Teenuse osutajaid on kaks – MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool.

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab inimene esitama sotsiaalkindlustusametile taotluse. Koos taotlusega tuleb esitada juhtkoera treeneri kinnituskiri ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul ka see. Dokumendid võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. Tegemist on pilootprojektiga. Teenuse raames on võimalik taotleda juhtkoera vähemalt 12 nägemispuudega inimesel.

Juhtkoerte teenust tutvustatakse 2. veebruaril kell 10 sotsiaalkindlustusametis (Endla 8, Tallinn) toimuval infopäeval. Infopäevale on oodatud kõik, kes soovivad selle kohta rohkem infot. 

Infopäevale registreerumine ning lisainfo: Mariliis Tilk mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee või +372 5635 8029.

Teenuse kohta saate rohkem lugeda http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ulevaade-juhtkoerte-valjaoppe-teenusest

Tervitades

Helen Kask 

EPIKoda

 

Kirjutan Teile, et jagada Teiega suurepärast võimalust, millega saavad kõik Eesti noored kandideerida vahetusaastale USAsse. Programmi saavad kandideerida kõik noored, k.a füüsilise puudega. 

Järgmisel,  2018/2019 õppeaastal antakse Euraasia ja Euroopa keskkooliõpilastele FLEX programmi raames välja umbes 900 stipendiumit. Konkursil on oodatud osalema ka erivajadustega õpilased. Igal aastal võtabki FLEX programmist osa umbes 20 erivajadusega õpilast. Välja valitud erivajadustega õpilased peavad vastama peaaegu samadele kriteeriumitele kui kõik teised kandideerijad. Sünnikuupäev peab olema ajavahemikus  15. veebruar 2000 kuni 15. juuli 2003. Samuti pole määrav, mitmendas klassis õpilane õpib.

Eestis on alanud uus kandideerimisvoor tasuta vahetusprogrammi FLEX ehk Future Leaders Exchange, mida administreerib USA organisatsioon American Councils koostöös USA Saatkonnaga ning oma heakskiidu on andnud ka Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Huvitava kooli blogi on kirjutanud meie programmist järgmiselt: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/2016/08/flex-programm-lennutas-10-eesti-opilast.html . FLEX pakub võimalust õppida aasta USA keskkoolis ja elada kohalikus perekonnas.

Palumegi teil jagada seda võimalust  9. ja 10. ning 11. klassi õpilastega. 11.klassi õpilastele laieneb programm vaid siis, kui õpilasele on määratud ametlikult puue.

Programmis osalemine on õpilastele tasuta ning kandideerimiseks tuleb neil esmalt täita Internetis olev avaldus koos kolme lühiesseega. Avaldus asub aadressil: http://ais.americancouncils.org/flex . Avaldus ja esseed on inglise keelsed, kuid grammatikat eraldi nende puhul ei hinnata. Avalduste tähtaeg on 17. oktoober 2017.

Poolfinalistid valitakse novembris ning nemad läbivad juba intervjuu, inglise keele testi ja kirjutavad testimiskeskuses essee. Meil on olemas materjalid pimedate kirjas (inglise keelsed), mida vajadusel saame kasutada testimiseks. 

Kõigil õpilastel üle Eesti on võrdne võimalus osaleda ning soovime leida programmi just õpilasi erinevatest Eesti piirkondadest. Füüsiline puue pole programmile kandideerimisel takistuseks. Tähtis on valmisolek, huvi ja tahtmine õppida inglisekeelses ja teistsuguses kultuurikeskkonnas. 

“Ära põe”: erivajadustega inimesed jagavad kasulikke nõuandeid

Septembri jooksul jagab sotsiaalministeeriumi käima lükatud kampaania “Ära põe” Eesti inimestele praktilisi nõuandeid, kuidas igapäevases töö- ja argielus suhelda inimestega nende erivajadust arvestades.

 

„Erivajadustega inimeste kaasamisel tööellu on mitmeid takistusi, kuid tihti on need emotsionaalset laadi, seotud pigem kaaskolleegide teadmatuse ja eelarvamustega. Vaja on lihtsalt praktilisi teadmisi ja julgust teise inimesega rääkida. Seda soovimegi kampaaniaga öelda,” ütles sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht Arne Kailas. “Erivajadustega inimeste senisest suurem kaasamine ühiskonnaellu on väga oluline teema, mis puudutab meid kõiki.“

 

“Ära põe” meeskonda disainerina konsulteerinud Daniel Kotsjuba sõnul pole palju vaja, etedukalt suhelda inimesega, kes toimetab tavapärasest erineval moel. “Kui me täpselt ei tea, kuidas esimene samm teha, siis kaldume üldse mitte suhtlema, et ebamugav ei oleks. Seepärast julgustamegi, et ära põe küsida või midagi valesti öelda. Küsimusest, kuidas saan aidata, saab juba ilusti edasi minna,” lausus Kotsjuba, kes kasutab igapäevaelus ratastooli.

 

Kampaania toobki välja kolm peamist nõuannet, kuidas asjatuid arusaamatusi vältida ja edukalt inimestega suhelda arvestades nende erivajadust:

 1. Küsi alati, kas ja kuidas saad aidata. Kui tegemist on inimesega, kel on kuulmis- või kõnepuue, siis kirjuta oma küsimus paberile või mobiili sõnumiaknasse.
 2. Kui abistad, siis ära tee seda ootamatult, sest see võib ehmatada või osutuda mittevajalikuks, aga ka ohtlikuks.
 3. Abipakkumisega ei tasu liialdada, sest tegelikult saavad erivajadustega inimesed tihtipeale ise väga edukalt hakkama ja ei vajagi abi. 

Täpsemate nõuannetega saab tutvuda veebilehel www.tegijad.ee, kust saab teada näiteks seda, et kuulmisaparaadiga inimene vajab koosolekul ükshaaval rääkimise reeglit, sest aparaat ei erista erinevaid helisid; suhtlema peaks alati otse, mitte läbi erivajadusega inimese saatja, seda isegi siis, kui suhtluspartneriks on inimene, kes sind ei kuule või näe.

 

“Need on mõned lihtsad näited, mida ise töö käigus ka oma meeskonnaga õppisime ja teavituskampaanias jagame, et luua keskkond, kus puue ei ole probleemiks,” lausus kampaania valmimist juhtinud loovagentuuri Division strateegiajuht Madis Taras.

 

Teavituskampaania loovidee töötas välja reklaamiagentuuri laiendatud meeskond, kuhu kaasati eksperdid, kel lisaks professionaalsetele oskustele on isiklik kogemus, kuidas hakkama saada vähenenud liikumis-, nägemis- või kuulmisvõimega. Laiendatud meeskonda kuuluvad graafiline disainer Daniel Kotsjuba, keda Eesti Disainikeskus tunnustas 2015. aastal kuu disaineri tiitliga ja kes igapäevaelus kasutab ratastooli; tekstikirjutaja ehk copywriterJakob Rosin, kes on Raadio 2 saatejuht ja tehnikaportaali Geenius.ee ajakirjanik ja kes kaotas kümne aasta eest nägemise; ning fotograafiaga tegelev Tiiu Hermat, kes on vaegkuulja.

 

Teavituskampaaniat rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond, tellija on Sotsiaalministeerium. Kampaania jõuab üle Eesti eetrisse tänavu septembris, praktilisi nõuandeid erivajadustega inimeste endi kogemustest koondab veebileht www.tegijad.ee

 

 

Lisainfo:

 

Karin Volmer

Kommunikatsioonijuht

Sotsiaalministeerium

Karin.volmer@sm.ee

+372 626 9102 / 5696 4876

www.facebook.com/Sotsiaalministeerium/

 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2018. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse 136-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondist. Nende hulgas on ka erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist toetav Kellukese fond.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

 

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 16. oktoobril 2017 kell 16.00

 

Selleks ajaks peavad sihtasutuse büroos kohal olema ka posti teel saadetud taotlused. Faxil või meili teel saadetud ja hilinenud või ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus.

Jagamise tulemuste kohta avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel ning stipendiumi saajale saadetakse vastav kirjalik teade.

Stipendiumi saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega stipendiumi saaja kohustub talle eraldatud stipendiumi kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: Ants Lauteri 7-13 (II korrus), 10145 Tallinn. Telefon 601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00

Kutsume kõiki spina bifida ja hüdrotsefaalia diagnoosiga lapsi ja nende õdesid-vendasid ning vanemaid perepäevale Mahlasummerile 8. juulil Seli mõisas Raplamaal.

Koostöös heategevusorganisatsiooniga Minu Unistuste Päev on kavas palju põnevaid tegevusi lastele.

Toimub joonistusvõistlus toimub vanusekategooriates 0-6, 7-12 ning 13-17 eluaastat, palume diagnoosiga laste joonistused kindlasti kaasa võtta perepäevale.

Minu Unistuste Päev valib igas vanusekategoorias oma lemmikpildi ning teeb teoks võitja unistused. 

Orienteeruv ajakava:

12.00 – 12.15 kogunemine

12.15 – 12-45 kontsert

12.45 -13.00 joonistusvõistlusel osalejate autasustamine. 

13.00 -13.45 Toitlustus

13.45 – 14.15 mustkunstiteater

14.15 -15.00  mängud ja tegevused õues: näomaalingud, peojuht, hiigelmullid jne. 

Minu Unistuste Päev on heategevusorganisatsioon, kes viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi.

Kõik küsimused on alati teretulnud aadressil moonikao@gmail.com või telefonil 5146354.

Palume oma osalus kinnitada hiljemalt 1. juuli aadressil moonikao@gmail.com

Heade soovidega

Moonika Oras

www.kelluke.ee