Kutsume kõiki spina bifida ja hüdrotsefaalia diagnoosiga lapsi osalema joonistusvõistlusel, mille teemaks on “Minu unistuste päev”. 

Koostöös heategevusorganisatsiooniga Minu Unistuste Päev saab iga osaleja tunnustatud seltsi traditsioonilisel pereüritusel Mahlasummer Seli mõisas 8.-ndal juulil. 

Joonistusvõistlus toimub vanusekategooriates 0-6, 7-12 ning 13-17 eluaastat.

Minu Unistuste Päev valib igas vanusekategoorias oma lemmikpildi ning teeb teoks võitja unistused. See tähendab lapse jaoks ühte imelist päeva täis põnevaid ettevõtmisi koos oma perega.

Palume joonistused kaasa võtta Mahlasummerile Seli mõisas 8. juulil. 

Minu Unistuste Päev on heategevusorganisatsioon, kes viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi.

Kõik küsimused on alati teretulnud aadressil moonikao@gmail.com või telefonil 5146354.

Unistus teeb imet!

Kutsume osalema kõiki seljaajusonga ja/või vesipüea diagnoosiga seltsi liikemid laste-ja noortelaagris Maria talus Tõstamaal.

Noortelaager 3-12 aastastele toimub 1o.-12. juulil.
Täiskasvanute laager toimub 1.-3. augustil. 

Palume eelregistreeruda aadressil valmarammer@gmail.com või tel 55577056.
Osalemissoovis palume lisada oma kontaktandmed,osalejad, vanus, email, telefon, erisoovid menüü osas.

Lisandub sümboolne osavõtutasu ca 30 eurot. 

 

Ootame taas erivajadustega laste õdesid-vendi veetma üht toredat päeva Tallinna vanalinnas. Uurime koos
Niguliste salakäike, tutvume vanalinna legendidega, vaatame üle viikingiaegsed aarded Paksus Margareetas, külla
tuleb eurovisioonil esinenud Ariadne ja õhtu lõppeb mustkunsti etendusega.
 
Aeg: 12. juuni 2017 kell 10-18 
Koht: Niguliste muuseum Niguliste 3
Sihtgrupp: I-III klassi lapsed
Registreerumine: angela.paulus@ekm.ee  kuni kohti jätkub
 
Päevakava:
 
11.00 Kogunemine Niguliste muuseumis. Hommikuvõimlemine ehk tutvumisjooga
12.00. Külastame Paksu Margareetat ja vaatame üle viikingiaegsed aarded Eestis. Mis on aare ning mis vahet on
ohverdatud ja peidetud aaretel?
13.30. Lõunasöök
14.00. Väike jalutuskäik vanalinnas, räägime Tallinna legendidest
15.00. Jõuame tagasi Nigulistesse, meisterdamine, kuulame muumialegendi ja teisi põnevaid lugusid
16.00. Külla tuleb Ariadne! Äkki teeme koos bändi? Või siis kuulame Ariadne lugusid, kindlasti sööme midagi
maitsvat.
17.30. Mustkunstnik Richard Samarüütli etendus!
 
Päevaplaan võib veidi muutuda, olenevalt ilmaoludest jne. Selga panna ilmastikule vastav riietus. Taskuraha pole
vajalik. Laagripäeval pakume lõunat ja suupisteid. 
Palume teatada, kui lapsel on allergiaid või muid probleeme, millest peaksime olema teadlikud.
Vanemad ja teised pereliikmed on oodatud alates 16.30, et saada osa Ariadne laulust ning mustkunsti  etendusest!
Palume teatada, kui laps läheb iseseisvalt koju.
Täiendavate küsimuste korral võtke julgelt ühendust: angela.paulus@ekm.ee; tel. 5343 1052

Igal aastal osalevad tuhanded Eesti noored erinevates rahvusvahelistes projektides, väga väike hulk on nende hulgas aga noori, kellel on puudest või terviseprobleemist tingitud või mõni muu erivajadus, kuigi võimalused ja rahastus erivajadustega arvestada on Erasmus + programmis olemas. Soovime kutsuda teid seminarile, et mõelda, kuidas saame teha programmi kõigile noortele avatumaks. Mida vajavad organisatsioonid, kelle abil noored projektides osaleda saavad? Mida vajavad noored, et projektides julgelt osa võtta?
 
Seminarid toimuvad Tallinnas (19.05) ja Tartus (26.05). Lisainfot ja registreerimiseks vajaliku lingi, leiad meie kodulehelt: http://noored.ee/uudised/sild-erivajadustega-noorte-kaasamine-rahvusvahelisse-noorsootoosse/
 
Seminarid on alguseks pikemaajalisele programmile, mille jooksul on ka teil, organistatsioonide esindajatel võtta osa rahvusvahelistest kohtumistest.
Üldkogu toimub 10 ndal mai. kell 17.00 Toompuiesteel. Registreerimine palun teha
 
 
Lisaks volitus ,kui tulla ei saa palun saata meile.
 
VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme valmar ammeri ( 38712274925) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
 

Meil on hea meel teada anda, et saime täna Justiitsministeeriumist tagasisidet, et EPIKoja ja meie partneri SA Õigusteenuste Büroo projektitaotlus õigusnõustamise teenuse pakkumiseks puuetega inimestele on saanud täies ulatuses toetust.

Antud uudis tähendab, et hiljemalt aprillist saame hakata pakkuma sihtgrupile õigusnõustamise teenust pea igas maakonnas asuvates puuetega inimeste koja ruumides ning lisaks Skype`i, telefoni ja e-posti teel.

Räägime veel teenusepakkujaga SA Õigusteenuste Büroo läbi teenuse osutamist puudutavad detailid, mille järel saame teile edasi anda konkreetsema info, kuidas sihtgrupp õigusnõustamise teenusele hakkab pääsema.

https://www.just.ee/et/uudised/selgusid-oigusnou-konkursi-voitjad

Vanaduspensioniealistele (on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka) kes ei tööta ja kes on arvele võetud tööotsijana, osutatakse järgmisi tööturuteenuseid:

1) tööturukoolitus;

2) kvalifikatsiooni saamise toetamine;

3) tööpraktika;

4) ettevõtluse alustamise toetus;

5) ettevõtluse toetamine (ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu, individuaalse nõustamise ja mentorluse kulu hüvitamine ning mentorklubis osalemise võimaldamine);

6) tööruumide ja -vahendite kohandamine;

7) tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine.

Tere, 

edastan teile olulise info jagamiseks oma võrgustikes seoses töövõimetoetuse suuruse ja üleminekuajaga.

https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetuse-suurus-ja-uleminekuaeg

Töövõimetoetuse suurus ja üleminekuaeg

 

Töövõimetoetuse kehtiv päevamäär on 11,25 eurot, millest ühe kalendripäeva toetus on:

  • osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (6,41 eurot päevas, ligi 192 eurot kuus);
  • puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (11,25 eurot päevas, ligi 337 eurot kuus). 

Kui sotsiaalkindlustusamet on määranud teile töövõimekaotuse vähemalt kaheks aastaks, siis kehtib teile alates 2017. aastast vanast süsteemist uude üle tulles erand. Kui teile varem makstud töövõimetuspension oli kehtivast töövõimetoetuse määrast suurem, siis makstakse teile töövõimetoetust sama palju, kui varem saite töövõimetuspensioni. Seda jätkatakse seni, kuni töövõimetoetus muutub indekseerimise tulemusena suuremaks kui teie varasem töövõimetuspension. Oluline on, et pöörduksite korduvhindamisele Eesti Töötukassasse töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal (ekspertiisiotsuses märgitud kuupäevade vahemikus).

Kui esitate töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotluse püsiva töövõimetuse kehtivuse ajal, on teil õigus töövõimetoetust saada alates päevast, mil lõppes teile töövõimetuspensioni  maksmine. Kuna erinevalt töövõimetuspensionist makstakse töövõimetoetust mitte ette, vaid eelneva kuu eest tagantjärele, siis tehakse teile töövõimetoetuse ettemakse ja teie sissetulek ei katke uude süsteemi üleminekul. 

Kui esitate taotluse liiga vara (rohkem, kui kuu aega enne korduvekspertiisi tähtaega) ja töötukassa hindab teid töövõimeliseks, siis ei ole teil otsusele järgnevast kuust püsivat töövõimetust ja te ei saa töövõimetuspensioni. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks, hakkate saama töövõimetoetust. 

Näiteks kui teie korduvekspertiisi tähtaeg on 5.-20. märts, on sotsiaalkindlustusamet määranud teile püsiva töövõimetuse ja töövõimetuspensioni aprilli lõpuni. Kui te esitate töövõime hindamise taotluse 5. jaanuaril (ehk kaks kuud ettenähtud ajast varem), töötukassa jõuab otsuse teha jaanuaris ning teid hinnatakse töövõimeliseks, siis  ei ole teil 1. veebruarist alates püsivat töövõimetust ja te ei saa veebruari, märtsi ja aprilli eest enam töövõimetuspensioni. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks ja te olete töövõimetoetuse taotluse esitanud koos töövõime hindamise taotlusega, hakatakse teile arvestama töövõimetoetust alates taotluse esitaise päevast ehk 5. jaanuarist. 

Kui teie sissetulek töövõimetoetuse maksmise kuule eelnenud kalendrikuul ületab 90-kordset kehtivat päevamäära, arvutatakse toetuse suurus ümber, vähendades toetust töövõimetoetuse maksmise kuu eest summa võrra, mis on pool teie sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahest.

Näiteks kui teie sissetulek oli töövõimetoetuse maksmise kuule eelnenud kuul 1100 eurot ja maksmisele kuuluv töövõimetoetus 192,30 eurot, arvutatakse teie töövõimetoetus ümber järgmise valemi alusel. 1100 (sissetulek) – 1012,50 (90-kordne päevamäär) = 87,50 eurot (sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahe). 87,50 : 2 = 43,75 eurot. 192,30 (töövõimetoetuse summa) – 43,75 (pool sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahest) = 148,55 eurot. Teile makstakse 148,55 eurot töövõimetoetust.

Lähtudes eeltoodust töövõimetoetust enam ei maksta, kui kehtiva päevamäära korral teie kuu sissetulek ületab 1397.25 eurot osalise töövõime ja 1687.50 eurot puuduva töövõime korral. Arvestatakse brutosissetulekuid ja sissetulekutena lähevad arvesse töötasu,  töötuskindlustushüvitis, vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis, tööandja makstav haigushüvitis.

Töövõimetoetuse oletatavat suurust aitab arvutada Sotsiaalministeeriumi loodud kalkulaator: töövõimetoetuse kalkulaator. Kalkulaatori abil saadud tulemusel on informatiivne tähendus. Töövõimetoetuse määrab töövõime hindamise tulemuste põhjal Eesti Töötukassa.

Kui teile määratakse töövõimetoetus perioodi eest, mille eest teile maksti töötutoetust, vähendatakse sama perioodi eest makstavat töövõimetoetust töötutoetuse summa võrra. Töövõimetoetust vähendatakse ka välisriigist samal eesmärgil makstava toetuse, pensioni või muu rahalise hüvitise võrra.

 

Tervitades

Tauno Asuja

peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614
GSM +372 5886 0700
tauno.asuja@epikoda.ee
www.epikoda.ee

 

 

MIKS ON MEIE E-POOD ERILINE?

Meie eesmärk on aidata müüa erivajadustega inimeste poolt loodud tooteid. Hetkel on meil müügis kahe asutuse toodang – Tugikeskuse Juks ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tooted. Otsime ka teisi koostööpartnereid, kellele saame abiks olla.
Tegemist on ütlemata kvaliteetsete ning hea maitsega tehtud käsitöötoodetega, mis on kavandatud professionaalsete käsitööjuhendajate poolt.

TOOTEKATEGOORIAD