Meie seltsi tulid ära andmisele väikelapsele mõeldud tarvikud. Nendeks on: vanker, mängukaar ja ohtralt mänguasju. Pakkujaks on Kaisa Kägu, kes saab Tallinnas ja Tallinna ümbruses need kohale tuua. Tema kontakti leiate siit: kaisa.kagu@gmail.com. Kelluke loodab, et need tarvikud leiavad endale uue omaniku.

Koolitus on suunatud noortelaagrite kasvatajatele, juhatajatele ja teistele  noortega tegelevatele inimestele. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab haridus- ja teadusministri poolt 18.07.2014 kehtestatud määrusele nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ ning Hariduse Kutsenõukogu poolt 21.11.2012 otsusega nr 9 kinnitatud „Noorsootöötaja kutsestandardid“. Tõend on kasutatav noorsootöötaja osakutse (laagri kasvataja või juhataja kvalifikatsioon) pädevuste tõendamisel dokumendipõhiselt või esmatõendamisel.

 

Koolituse koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35.

Korraldaja: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, noorsootöö osakond

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Käsitletavad teemad: Enesekehtestamine. Kiusamise ennetamine ja lõpetamine. Probleemilahendusmudelite kasutamine praktikas.

Koolitus eesti keeles toimub 09.12.2016 ja vene keeles 16.12.2016:

 

Kava:

10.00-12.15 loeng

12.15 – 12.45 kohvipaus

12.45 – 15.00 loeng.

 

Koolitus on tasuta.

Lisainfo: Tiiu Kadak 614 7496, 522 7008, Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

Registreerimine: http://www.tallinn.ee/est/Vorm-Laagrikasvataja-ja-juhataja-taiendkoolitus-6-taseme-padevuste-arendamine

 

Lugupidamisega

 

Tiiu Kadak

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Noorsootöö osakond

Peaspetsialist

614 7496

522 7008

Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

 

www.facebook.com/spordijanoorsooamet

www.tallinn.ee/noorteinfo

Общество больных Спина Бифида и Гидроцефалии приглашает на традиционный семинар медицинских работников, учителей, воспитателей и родителей, чей ребенок со спинномозговой грыжей или гидроцефалией обучается в коллективе или, которого вы планируете обучать в коллективе.

Cеминар «Дети со Спина Бифидом и Гидроцефалией в детском саду и школе» состоится в пятницу 4 ноября с 13.00 до 17.00 по адресу – Toompuiestee 10 , Tallinn, в большом зале первого этажа.

Обсуждаемые вопросы: Что такое Спина Бифид и Гидроцефалия? Др. Ann Paal

На вопросы ответит Милена Погодаева, главный специалист отдела управления образованием Таллинского департамента образования.

Вас также ждут кофе и закуски!

Просим предварительно регистрироваться по тел. 545 18510, 661

 6574, Инна Гроздова, или email inna.kelluke@gmail.com.

До встречи!

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts kutsub osalema traditsioonilisel seminaril meditsiinitöötajaid, õpetajaid, kasvatajaid, tugiisikuid, lastevanemaid, kelledel on seljaajusonga- või vesipealaps ja kelle laps on kollektiivis või juhul, kui teda plaanitakse kollektiivi viia. 

Seminar “Seljaajusonga- ja vesipea diagnoosiga laps lasteaias ja koolis” toimub reedel, 4. novembril kell 13.00 – 17.00 aadressil Toompuiestee 10, Tallinn, 1. korrruse suures saalis.

Päevakava: Mis on seljaajusong ja hüdrotsefaalia ehk vesipea, Dr. Ann Paal

Küsimustele vastab Milena Pogodajeva, Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist.

Palume eelnevalt registreeruda tel. 545 18510 /Inna Grozdova/ või 

e-maili teel: inna.kelluke@gmail.com.

Round Table Eesti noorte meeste klubi heategevusfond kuulutab välja konkursi majanduslikult vähekindlustatud laste huvitegevuse toetamiseks. Toetus on mõeldud kaunite kunstide ehk muusika-, kunsti- või spordiõpingute toetamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on esmaspäev 17.oktoober.

Taotluse ankeedi leiab siit: http://www.erkf.ee/taotlejale/info/ankeet

Taotluste esitamise üldnõuded leiab siit: http://www.erkf.ee/…/stipendiumi-taotlused-oppe-ja-teadusto…

NB Avalduste vastuvõtmist on pikendatud kuni 21.oktoobrini e. järgmise nädala reedeni, aga sellisel juhul peab avaldus olema saadatud meilile juri.kulbin@rte.ee.

Heategevusorganisatsioon Minu Unistuste Päev ning Abi- ja Teraapiakoerte Ühing kutsub seljaajusonga- ja vesipea diagnoosiga lapsi vanuses kuni 3-17 eluaastat ja nende peresid pühapäeval, 9. oktoobril kell 11.00 perepäevale Tallinna Lauluväljaku Sammassaali (Narva mnt 95, Tallinn), et veeta koos üks lõbus pärastlõuna.

Kavas on teraapiakoerte tutvustamine, nendega suhtlemine ning rõõm koos olemisest. Lisaks väike suupistelauake.

Palume oma osalusest märku anda hiljemalt esmapäevaks 3. oktoobriks e-kirja teel kedivalba@gmail.com

Heategevusorganisatsioon Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. 

Vaata lisa www.minuunistustepaev.ee või https://www.facebook.com/MinuUnistustePaev/

Vaata lisa www.teraapiakoer.ee

 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2017. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse 100-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondist. Nende hulgas on ka erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist toetav Kellukese fond.

Kellukese fond

Algatatud 2011. aastal Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal. Kellukese stipendiumit saavad taotleda erivajadusega (kesknärvisüsteemi anomaaliaga) inimesed alates 15. eluaastast enda arendamiseks ja enesetäiendamiseks eelistatult kaunite kunstide ja spordi alal. Nõutav motivatsioonikiri.

Jagamisele tuleb 280 eurot.

Halduskogu 5-liikmeline: Valmar Ammer, Aiki Haug, Arne Mikk, Ann Paal, Olev Roosa.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.00

Selleks ajaks peavad sihtasutuse büroos kohal olema ka posti teel saadetud taotlused. Faxil või meili teel saadetud ja hilinenud või ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. 

Jagamise tulemuste kohta avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel ning stipendiumi saajale saadetakse vastav kirjalik teade. 

Stipendiumi saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega stipendiumi saaja kohustub talle eraldatud stipendiumi kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine. 

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn. Telefon 601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00

 

 

 

 

 

 

 

Koolituspäev lapsevanematele, pedagoogidele, noortele ja täiskasvanutele toimub laupäeval 17. septembril Kreutzwaldi hotelli konverentsiruumides koostöös rahvusvahelise katusorganisatsiooniga International Federation of Spina Bifida and Hydrocephalus.

Päevakava:

9.00 – 9.30 Saabumine, hommikukohv

9.30 – 10.00 Tutvustus, tere tulemast, kogemuste vahetamine

10.00 – 10.30 Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta “Puuetega laste õigused lähtuvalt võrdse kohtlemise seadusest”. Diskussioon, küsimused ja vastused.

10.30 – 11.00 “Minu lapsel on erivajadus: õigused ja huvikaitse” Külli Urb, Liikumispuuetega Laste Tugiühingu esinaine. Praktiline kogemus ja nõuanded, kuidas oma lapse õiguste eest seista. Diskussioon, küsimused ja vastused.

11.00-11.15 Kohvipaus

11.15 – 12.00 “Kuidas kasvatada enesekindlat ja iseseisvat last” Psühholoogi nõuanded lapsevanematele. Diskussioon, küsimused ja vastused.

12.00-13.00 Lõuna

13.00-14.00 Internationl Federation of Spina Bifida and Hydrocephalus abil Eestisse esinema toodud Leuveni kliiniku füsio- ja sporditerapeur Frederik Lenaerts räägib rehabilitatsioonist. Diskussioon, küsimused ja vastused.Tõlge eesti ja vene keelde. 

14.00 – 15.00 Aktiivne eluviis ja positiivne elukogemus – räägib Mario Sel Belgiast, seljaajusonga ja vesipea diagnoosiga aktivist, võimalus küsida ja teada saada kõike, mis puutub haigusega elamise eripärasse, sportlikku eluviisi, maksimaalselt oma tööalase potentsiaali rakendamist, rehabilitatsiooni, argielu praktilisse elukorraldusse jne. Diskussioon, küsimused ja vastused. Tõlge eesti ja vene keelde.

15.00-15.15 Ksenija Grozdova, elu hüdrotsefaalia diagnoosiga Inglismaal doktorantuuris õppides.

15.15-15.30 Triin Üksvärav, Helpific organisatsiooni tutvustus. Helpific ühendab erivajadustega inimesed, kes vajavad abi igapäevastes tegevustes, inimestega, kes soovivad neid abistada.

15.30 – 16.00 Janina Arsenjeva, sissejuhatus joogasse liikumispuudega inimestele. 

Palume registreeruda moonikao@gmail.com 

Väljastame kõigile osalejatele koolitustunnistuse. Väljastpoolt Tallinna tulijatel palume alles hoida bussipiletid, mis kompenseeritakse. Kreutzwaldi hotell asub Tallinna kesklinnas aadressil Endla 23. Hotelli hoovis on vabade kohtade olemasolul tasuta parkimine. Koolitusel osalemine on tasuta!

Heategevusorganisatsioon Minu Unistuste Päev kutsub seljaajusonga- ja vesipea diagnoosiga lapsi vanuses kuni 8-17 eluaastat ja nende peresid 21. augustil perepäevale looduskaunisViinistus.

Buss osalejatele stardib 21. augustil kell 10.15 Tallinnast. Päevakavas on tantsuline ja muusikaline tegevus noortele, kunstitund lastele ja vanematele, loodusalane loeng vanematele, lõunasöök ja ühissõit tagasi Tallinnasse.

Palume oma osalusest märku anda hiljemalt 5. augustiks e-kirja teel maris@minuunistustepaev.ee

NB Üritus sobib lastele alates 8.-ndast eluaastast!

Heategevusorganisatsioon Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. 

Vaata lisa www.minuunistustepaev.ee või https://www.facebook.com/MinuUnistustePaev/

Kutsume seljaajusonga ja vesipea diagnoosiga lapsi ja noori osalema terviseteabe ja hipoteraapia suvelaagris Maria ratsatalus Tõstamaal. 
 
Kavas on hipoteraapia ja vanemas vanusegrupis ka sooleterapeudi informatiivne töötuba.
 
Suvelaager noortele vanuses alates 15. eluaastat toimub 08.08. – 11.08.
 
Lastelaager pisematele toimub 15.08. – 18.08.2016. Olete oodatud kogu perega, koha peal on ka peremajutuse võimalus.
 
Sümboolne omaosalustasu on täpsustamisel ja selgub lähitulevikus. Kohti on piiratud arv.
 
Palume neil, kes soovivad laagris osaleda registreerida end alloleva vormi kaudu.
 

Osaleja nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon

Osalejate arv