Riiklikud toetused puuetega lastele ja nende vanematele puudest tingitud lisakulutuste täitmiseks (SKA)

Puudega lapse toetus

  • Raske ja sügava puudega lapsele 80,55 eurot.
  • keskmise puudega lapsele 69,04  eurot.

Puudega vanema toetus

Puudega üksikvanemale või ühele puudega vanematest 19,18 eurot.

Õppetoetus

Mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumi 10.-12.klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi (6,39 – 25,57 eurot).

Rehabilitatsioonitoetus

Puudega inimesele aktiivseks rehabilitatsiooniks rehabilitatsiooniasutustes ühe kalendriaasta jooksul (51,14 eurot).

Täienduskoolitus toetus

Töötavale puudega inimesele tööalaseks ja tasemekoolituseks (kuni 24-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul).

Vaata lisa http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/