Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2016. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse 159-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondist. Nende hulgas on ka erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist toetav Kellukese allfond.

Kellukese allfond loodi 2011. aastal Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal. Kellukese stipendiumit saavad taotleda Spina Bifida ja Hüdrotsefaalia diagnoosiga inimesed alates 15. eluaastast enda arendamiseks ja enesetäiendamiseks eelistatult kaunite kunstide ja spordi alal. Nõutav motivatsioonikiri.

Jagamisele tuleb 425 eurot.

Halduskogu 5-liikmeline: Valmar Ammer, Aiki Haug, Arne Mikk, Ann Paal, Olev Roosa.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Taotluste vastuvõtt lõpeb neljapäeval, 15. oktoobril 2015 kell 16.00