MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.-20. aprillil traditsioonilise ürituse „Invamess 2018“.

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevate teenuste ja toodete kohta, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

 

Külastajatele on mess tasuta.

 

  1. aastal osales messil üle 40 organisatsiooni ning külastas ligi 700 inimest. Väljapanekud hõlmasid õppimisvõimalusi, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid ning puuetega inimeste organisatsioonide tutvustusi. Messi raames toimusid erinevad infotunnid ning võimalik oli saada näiteks sotsiaal- või õigusnõustamist. Täpsemalt on võimalik lugeda Invamess 2016 kohta messikataloogist:http://tallinnakoda.ee/site/data/invamess2016_web.pdf

 

Kutsume Teid messil esitlema ning müüma oma organisatsiooni tooteid ja teenuseid.

Invamess 2018 osavõtutingimused:

 

  1. Korraldaja:

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59, 10615 Tallinn

e-post: mihkel@tallinnakoda.ee

www.tallinnakoda.ee

Mihkel Tõkke, tegevjuht, tel: +372 52 56 560

 

  1. Toimumise aeg ja koht:

Mess on avatud 19.-20. aprillil 2018 kell 12- 18 esimesel päeval ja kell 10-15 teisel päeval.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Endla 59, 10615 Tallinn

 

  1. Osalemine messil ja osavõtumaks

Messile registreerimine toimub kuni kohti jätkub.

Messi osavõtumaks on 30€.

Registreerunuks loetakse eksponent peale arve tasumist ja meilt kinnituse saamist.

 

  1. Infoleht „Kojaline“ Invamessi erinumber

Infolehes avaldatakse tasuta informatsioon eksponentide kohta vastavalt registreerimislehel esitatule. Lisaks on võimalik messiajakirjas osta reklaamipinda.

  1. Registreerimise link:https://goo.gl/forms/p8zlsIYXynacCyVI3

Kasuta võimalust ja osale!

KIRJUTUSTÕLKIDE KOOLITUSE

Eesti Kirjutustõlkide Ühing (80423447) võitis hanke „Kirjutustõlkide koolituse ja viipekeeletõlkide
täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“ OSA I.
Koolitus toimub 2 korda kuus (v.a juulis) 2–3-päevaste sessioonidena 23.03 – 30.11 2018 Tallinnas.
Koolitus on osalejatele tasuta.
Väljastpoolt Tallinna tulijatele hüvitatakse osaliselt ka kulutused ühistranspordile.
Grupi suurus on 10 inimest.
Koolituse maht on 780 akadeemilist tundi (auditoorne osa 164, praktika 16 ja iseseisev töö 600).
Tunnistus väljastatakse oktoobris 2018.
Kui soovid töötada eesti keele kirjutustõlgina vaegkuuljate ja kurtide kogukonnas ning sa
– omad vähemalt keskharidust,
– valdad väga hästi eesti keelt (nii kõnes kui kirjas vähemalt C2 tasemel),
– oskad hästi kasutada arvutit,
– trükid kiirusega vähemalt 200 tähemärki minutis
– oskad suhtlustasandil inglise keelt ning
– omad isiklikku arvutit või füüsilise klaviatuuriga tahvelarvutit
oled teretulnud kirjutustõlkide koolitusele.
Kasuks tuleb tõlkealase koolituse läbimine ja tõlkimiskogemus.
Kirjutustõlge on tõlketöö ühe keele sees – kirjutustõlk kirjutab
suulise kõne kliendile nähtavasse kirjalikku vormi. Kirjutustõlgi
töö eeldab stressitaluvust, kiiret reaktsiooni- ja kohanemisvõimet,
paindlikkust, suhtlemisoskust, koostööoskust, empaatiavõimet,
laia silmaringi, huvi maailmas toimuva vastu ja suutlikkust hoida
madalat profiili.

Koolitusele kandideerimiseks saada hiljemalt 19.02.2018 meilile kirjutustolgid@gmail.com:
– CV
– motivatsioonikiri koolitusel osalemiseks (max A4) ja
– koopia haridust tõendavast dokumendist
Nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse erialakatsele, mis toimub 27.02.2018 Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Erialakatse koosneb eesti keele ja trükikiiruse testist ning vestlusest.
Koolituse edukalt läbinu on valmis tööle hakkama kirjutustõlgina.
Koolituse korraldaja: Eesti Kirjutustõlkide Ühing, kirjutustolgid@gmail.com, tel 510 1271

Lugupeetud seltsi liikmed

Olete oodatud 2018. aasta Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi üldkogule, mis toimub 14.veebruaril algusega kell 17.00 Toompuiestee 10.
Päevakord:
• uue juhatuse valimine; 
• 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
• 2018. a majandusaasta eelarve;
• venekeelsete noorte kaasamine seltsi tegevusse
NB! Kõigil seltsi liikmetel, kes mingil põhjusel ei saa üldkogul osaleda, palume saata volitused mõne teise seltsi liikme nimele, kes saab teie eest hääletada. Teie häälest sõltub seltsi tulevik ja teie laste heaolu, ootame kõiki osalema! 
Volituse teksti näidis allpool, postitage see e-kirjana ning uue kirjana, mitte vastusena käesolevale postitusele. Volitus kirjutada iga liikme eest …juhul, kui perekonnas on mitu seltsi liiget. Aastaarvu palume mitte märkida.
Juhatuse liige on Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Juhatuse liige on Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Juhatuse liige on Aiki Haug, isikukood 45011240215

VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme AIKI HAUG´i ( 43545606006) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
Palun saata volitus digitaalselt allkirjastatuna või postiga minu emailile valmarammer@gmail.com


Уважаемые члены товарищества!

 
Ждем Вас на общее собрание Общества Больных Спинабифида и 
Гидроцефалии 2018 года, которое состоится 14 февраля 2018 г.
в 17.00 на  Toompuiestee 10.
Повестка дня:
  • Выборы нового правления.
  • Утверждение годового отчета за 2017 год.
  • Бюджет на 2018.
  • Вовлечение русскоязычной молодежи в деятельность Общества.
 
NB! Тех членов товарищества, которые лично не могут участвовать в собрании, просим прислать доверенность на человека, которому доверяете принимать решения и голосовать за Вас. Помните, что от Вашего голоса зависит будущее Общества и благополучие Ваших детей. 
Ждем Вашего участия!
 
Доверенность просим составить по образцу и переслать на е-майл адрес отдельным письмом, а не ответом на рассылку. Доверенность должна быть от каждого члена общества отдельно, в случае, если их в семье несколько. Просьба дату не указывать.
Член правления  Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Член правления  Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Член правления  Aiki Haug, isikukood 45011240215
 
ДОВЕРЕННОСТЬ (образец)
Настоящей доверенностью я, (имя, фамилия, код личности) член Общества Больных Спинабифида и Гидроцефалии (далее Общество) доверяю принимать участие в общем собрании Общества, принимать решения и голосовать от моего имени (имя, фамилия, код личности )
Подпись дигитальная…  на е-майл  valmarammer@gmail.com  или переслать почте на адрес Toompuiestee 10, Tallinn 10137.

Tere

Jagan teile artiklit “Ratastooli jäämine – 3 olulist asja, mida peaksid kõigepealt tegema”. Materjal on koostatud ITAKi kogemusnõustaja Heldur Otsa poolt ning suunatud neile, kes ratastooli jäämise tõttu on sunnitud oma elus suuri ümberkorraldusi tegema, kuid ei pruugi olla teadlikud erinevatest võimalustest.

Link blogipostitusele: https://www.itak.ee/ratastooli-jaamine-3-olulist-asja-millest-alustada/

Link Facebooki postitusele: https://www.facebook.com/Invaabi/posts/1542494835819568

Heade soovidega

Helen Kask

EPIKoda

Tere, head liikmed

Jagan teile infot seoses juhtkoera taotlemise võimalusega sotsiaalkindlustusametist. Nimelt sellest aastast on tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoera. Teenuse osutajaid on kaks – MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool.

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab inimene esitama sotsiaalkindlustusametile taotluse. Koos taotlusega tuleb esitada juhtkoera treeneri kinnituskiri ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul ka see. Dokumendid võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. Tegemist on pilootprojektiga. Teenuse raames on võimalik taotleda juhtkoera vähemalt 12 nägemispuudega inimesel.

Juhtkoerte teenust tutvustatakse 2. veebruaril kell 10 sotsiaalkindlustusametis (Endla 8, Tallinn) toimuval infopäeval. Infopäevale on oodatud kõik, kes soovivad selle kohta rohkem infot. 

Infopäevale registreerumine ning lisainfo: Mariliis Tilk mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee või +372 5635 8029.

Teenuse kohta saate rohkem lugeda http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ulevaade-juhtkoerte-valjaoppe-teenusest

Tervitades

Helen Kask 

EPIKoda

 

Hea väike sõber!

Ootame sind reedel 12.jaanuaril 2017.a. kell 16.00 NUKU teatrimuuseumis Nunne tn.4. Tallinas. Kavas on lühietendus Loik,” näitleja Are Uder , mängud teatrimuuseumis ja üllatused.

Tule kindlasti koos õdede ja vendadega.

Palun anna oma osalemisest teada, sest kohtade arv on piiratud tel.54518510.

Üritus on mõeldud 1 kuni  7 aastastele lastele.

Kohtumiseni

kapikud

Дорогие малыши!

Ждем тебя в пятницу 12 января 2017 г. в 16.00 в музее кукольного театра  по адресу:  улица Nunne 4 в Таллинне. В программе маленький спектакль Loik,” игры в музее театра и сюрпризы.

Приходи с братиками и сестричками приятно провести время.

Пожалуйста, сообщи о своём участии, т.к. количество мест ограниченно на тел54518510.

Мероприятие рассчитано на детей от года до 7 лет. 

До встречи!
Гномики.

Hea väike sõber!

Ootame sind reedel 12. jaanuaril 2017.a. kell 16.00 NUKU teatrimuuseumis Nunne tn.4. Tallinas. Kavas on lühietendus Loik,” näitleja Are Uder , mängud teatrimuuseumis ja üllatused.

Tule kindlasti koos õdede ja vendadega.

Palun anna oma osalemisest teada, sest kohtade arv on piiratud, e-mailil:inna.kelluke@gmail.com või tel. 54518510.

Üritus on mõeldud 1 kuni  7 aastastele lastele.

Kohtumiseni!

kapikud.

Дорогие малыши!

Ждем тебя в пятницу 12 января 2017 г. в 16.00 в музее кукольного театра  по адресу:  улица Nunne 4 в Таллинне. В программе маленький спектакль Loik,” игры в музее театра и сюрпризы.

Приходи с братиками и сестричками приятно провести время.

Пожалуйста, сообщи о своём участии, т.к. количество мест ограниченно на e-майлinna.kelluke@gmail.com или по тел54518510.

Мероприятие рассчитано на детей от года до 7 лет. 

До встречи! Гномики.

Arvestades nende inimeste soove, kes tulevad kaugematest kaunitest Eestimaa paikadest, muutsime seminaari alguse aja.  
Seminar algab neljapäeval, 26.oktoobril 2017  kell 15.00.

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts kutsub osalema traditsioonilisel seminaril meditsiinitöötajaid, õpetajaid, kasvatajaid, tugiisikuid, lastevanemaid, kelledel on seljaajusonga- või vesipealaps ja kelle laps on kollektiivis või plaanitakse kollektiivi viia.

Seminar “Seljaajusonga- ja vesipeahaige laps lasteaias ja koolis” toimub neljapäeval, 26.oktoobril 2017 kell 15.00 – 19.00 Toompuiestee 10, Tallinn, teisel korrrusel.

Päevakava: Mis on seljaajusong ja vesipäisus.

Dr. Ann Paal

Seminaril pakume kohvi ja suupisteid.

Palume eelnevalt registreeruda tel. 545 18510 /Inna Grozdova/

 või e-maili teel: inna.kelluke@gmail.com.

Kohtumiseni!

Внимание время начала семинара изменилось. 
Семинар состоится в четверг 26 октября 2017 с 15.00
 

Общество больных Спина Бифида и Гидроцефалии приглашает на

 традиционный семинар медицинских работников, учителей,

 воспитателей и родителей, чей ребенок со спинномозговой

 грыжей или гидроцефалией обучается в коллективе или, которого вы 

 планируете отправить в коллектив.

Cеминар «Дети со Спина Бифидом и Гидроцефалией в детском саду и 

школе»

состоится в четверг 26 октября 2017 с 15.00 до 19.00 по адресу –

Toompuiestee 10 , Tallinn, на втором этаже.

Обсуждаемые вопросы: Что такое Спина Бифид и Гидроцефалия?

Др. Ann Paal

Вас также ждут кофе и закуски!

Просим предварительно регистрироваться по тел. 545 18510 Инна 

Гроздова, или email inna.kelluke@gmail.com.

До встречи!

 
Lugupidamisega
Inna Grozdova
Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts
Kelluke Noorte&Nõustamiskeskus
Toompuiestee 10 Tallinn
E-mail: inna.kelluke@gmail.com
Tel.: 54 51 85 10
Skype: keskuskelluke

Kirjutan Teile, et jagada Teiega suurepärast võimalust, millega saavad kõik Eesti noored kandideerida vahetusaastale USAsse. Programmi saavad kandideerida kõik noored, k.a füüsilise puudega. 

Järgmisel,  2018/2019 õppeaastal antakse Euraasia ja Euroopa keskkooliõpilastele FLEX programmi raames välja umbes 900 stipendiumit. Konkursil on oodatud osalema ka erivajadustega õpilased. Igal aastal võtabki FLEX programmist osa umbes 20 erivajadusega õpilast. Välja valitud erivajadustega õpilased peavad vastama peaaegu samadele kriteeriumitele kui kõik teised kandideerijad. Sünnikuupäev peab olema ajavahemikus  15. veebruar 2000 kuni 15. juuli 2003. Samuti pole määrav, mitmendas klassis õpilane õpib.

Eestis on alanud uus kandideerimisvoor tasuta vahetusprogrammi FLEX ehk Future Leaders Exchange, mida administreerib USA organisatsioon American Councils koostöös USA Saatkonnaga ning oma heakskiidu on andnud ka Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Huvitava kooli blogi on kirjutanud meie programmist järgmiselt: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/2016/08/flex-programm-lennutas-10-eesti-opilast.html . FLEX pakub võimalust õppida aasta USA keskkoolis ja elada kohalikus perekonnas.

Palumegi teil jagada seda võimalust  9. ja 10. ning 11. klassi õpilastega. 11.klassi õpilastele laieneb programm vaid siis, kui õpilasele on määratud ametlikult puue.

Programmis osalemine on õpilastele tasuta ning kandideerimiseks tuleb neil esmalt täita Internetis olev avaldus koos kolme lühiesseega. Avaldus asub aadressil: http://ais.americancouncils.org/flex . Avaldus ja esseed on inglise keelsed, kuid grammatikat eraldi nende puhul ei hinnata. Avalduste tähtaeg on 17. oktoober 2017.

Poolfinalistid valitakse novembris ning nemad läbivad juba intervjuu, inglise keele testi ja kirjutavad testimiskeskuses essee. Meil on olemas materjalid pimedate kirjas (inglise keelsed), mida vajadusel saame kasutada testimiseks. 

Kõigil õpilastel üle Eesti on võrdne võimalus osaleda ning soovime leida programmi just õpilasi erinevatest Eesti piirkondadest. Füüsiline puue pole programmile kandideerimisel takistuseks. Tähtis on valmisolek, huvi ja tahtmine õppida inglisekeelses ja teistsuguses kultuurikeskkonnas.