MTÜ Händikäpp korraldab 26.10.2018 Eesti Rahva Muuseumis Aliise Moora
auditooriumis koolituse Õigus olla kodanik. Koolitusele on oodatud
puudega inimesed, nende lähedased, erivajadustega inimestega tegelevad
spetsialistid ja huvilised.

Koolitusel räägitakse eluliste näidete põhjal, kuidas on puudega
inimestele tagatud inimõigused ja iseseisvaks toimetulekuks vajalikud
toetavad teenused. Samuti antakse juhtnööre, mida teha olukorras, kui
tundub,et õigused pole tagatud.

Puude tõttu palju abi vajavad inimesed saavad edukalt iseseisvalt elada,
õppida, töötada. Selleks on vaja sobilikke abivahendeid ja õigeid ning
hästitoimivaid sotsiaalteenuseid. Paraku ei jõua vajalik abi sageli
sihtrühmani, sest seadusandluse muudatustes on keeruline orienteeruda.
Seetõttu pöördub MTÜ Händikäpp poole tihti inimesi, kes  ei saa vajalike
teenuseid ja seetõttu pole neil võimalik osaleda kõikides
eluvaldkondades. Enamasti ei osata pöörduda abisaamiseks õige ametkonna
poole või jääb puudu oskusest oma vajadusi põhjendada.

Koolituse Õigus olla kodanik eesmärk on õpetada seisma oma õiguste eest
ning küsida vajadusel abi sobivast ametkonnast. Selleks annab
Õiguskantsleri büroo vanemnõunik Aigi Kivioja ülevaate, kuidas on
Eestis hetkel tagatud inimõiguste kaitse puudega inimestele. Tartu LV
sotsiaal-ja tervishoiu osakonna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika
Kurrikoff räägib, millised takistused ja võimalused on KOV-il tagamaks
puudega inimestele vajalikke teenuseid. EV SoM laste hoolekande
poliitika juht Signe Riisalo ja  EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna
peaspetsialist Tiia Sihver räägivad  puudega inimeste poliitika
põhimõtetest ja abistamise memorandumist. Koolituse lõpus saavad
osavõtjad lahendada juhtumeid,et saada praktiline kogemus asjaajamisest.

Teave ja registreerimine hiljemalt 19.10.2018 list@handikapp.ee või
53232667, veel mõned kohad on saadaval!

Kava

10.30 Registreerimine

11.00 Avamine (Ave Jaakson, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees)

11.15 Iseseisev puudega inimene 2018 Eestis–näited elust (Margit
Rosental-Tustit, juhatuse liige, MTÜ Händikäpp)

12.00 Kuidas on inimõigused tagatud puudega inimestele Eestis (Aigi
Kivioja, Õiguskantsleri vanemnõunik)

Küsimused/vastused

13.00 Paus

13.30 Teenuste tagamine puudega inimestele – takistused ja võimalused
(Maarika Kurrikoff, Tartu LV STO)

Küsimused/vastused

14.30 Puudega inimeste poliitika põhimõtetest ja abistamise memorandum
(Signe Riisalo, EV SoM laste hoolekande poliitika juht ja Tiia Siihver
EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialist)

Küsimused/vastused

15.30 Juhtumite lahendamine gruppides

16.30 Kokkuvõtted

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Hea oleks igal juhul osa võtta. Registreerige endid ära. Kui on transpordiraha vaja, siis andke aga teada ja Selts proovib toetada.

 

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumis toimub juba 3. korda Eestis ainulaadne heategevuslik linnalaager, mis on suunatud puuetega laste õdedele ja vendadele. Soovime, et see oleks meeldejääv ja eriline päev just nendele lastele, kes tavapäraselt oma peres kasvava haige lapse tõttu tahaplaanile võivad jääda. Laager on osalejatele tasuta.

Päeva sisse mahub retk vanalinna kummitusradadel, tegevused muuseumites, lõuna, kohtumised põnevate inimestega, päevale paneb punkti mustkunsti etendus, kuhu on oodatud ka kõik pereliikmed.

Sel korral tuleb lastega kohtuma von Krahli teatri näitleja Ivo Reinok, kellel on samuti kogemus erivajadusega lapsega peres kasvamisest (kaksikõde). Loodetavasti saavad lapsed temaga kohtumisest tuge ja jõudu. Kogu päeva mõte on see, et lapsed leiaks uusi sõpru ning mõistaksid, et nad ei ole üksi. Täpne info manuses. Registreerumine kylli.kaus@ekm.ee

10. Kogunemine Niguliste muuseumis Niguliste 3. Tutvumisjooga  .
11.00. Ringkäik vanalinnas, tutvume Tallinna vanalinna legendidega, põnevate lugudega, ehk saame
teada, kas siin kuskil kummitab ka?
12.30. Lõuna. Eesti vanimas kohvikus Maiasmokk (Lastepraad, morss, jäätis).
13.30. Tervishoiumuuseum. Muuseumitund „Teeme suu magusaks!“ (Suhkruteemalisel näitusel,
otsime vastuseid, et milline on siis üks õige magus elu?).
14.30. Rändame Nigulistesse ja valmistume õhtuseks peoks!
16. Kohtumine Meisterjaani ja Ivo Reinokiga. Muusik ja näitleja vestlevad oma elust ja huvitavatest
elamustest, kuidas leidsid nad teeotsad, tänu millele on nende elulugu huvitav ja loominguline.
17.00. Mustkunsti etendus – oodatud on ka kõik pereliikmed!

  

Tere!

Kes ja kui palju on tulemas meie noortelaagrisse Maria tallu 6.-9 august ? Oma osalemise soovist teada anda e-maili teel: noortelaager2018@gmail.com. Pange kõik kirja oma söögi eelistused jne. Kindlasti pange oma kontaktid ka e-mailid, telefoni nrid.

 

Julget osalemist!

 
Tere!

Kes ja kui palju on tulemas meie lastelaagisse Maria tallu 18. – 20.juulini? Oma osalemise soovist teada anda e-maili teel: lastelaager2018@gmail.com. Kavas on ratsutamine, jõuluvana maja külastamine, vankriga sõitmine jne. Pange kõik kirja oma söögi eelistused jne. Kindlasti pange oma kontaktid ka e-mailid, telefoni nrid.

 

Julget osalemist!

 

Sotsiaalministeeriumi pressiteade
6. aprill 2018

VALLAD JA LINNAD SAAVAD TAOTLEDA TOETUST ERIVAJADUSEGA INIMESTE KODU
KOHANDAMISEKS

VALLAD JA LINNAD SAAVAD TAOTLEDA EUROOPA LIIDU TOETUST KOKKU LIGIKAUDU
2000 ERIVAJADUSTEGA INIMESE KODU KOHANDAMISEKS, ET PARANDADA NENDE
ISESEISVAT TOIMETULEKUT.

Sotsiaalkaitseminister KAIA IVA rõhutas, et kohandamine ei ole piiratud
ühegi kindla puudeliigiga. Kuulmispuudega inimene vajab tema
erivajadust arvestavat signalisatsioonisüsteemi (nt suitsuandurit) või
nägemispuudega inimene kortermaja fonoluku süsteemi kohandamist.
„Soovime, et erivajadustega inimesed saaksid paremini ühiskonnas
täisväärtuslikult toime tulla. Selleks ulatame oma abikäe, et nende
elu lihtsamaks teha,” ütles minister Iva. „Oma kodus mugav
toimetamine ja hästi liikuma pääsemine peaks olema iseenesest
mõistetav. Mul on hea meel, et saame ligi kahe tuhande puudega inimese
igapäevast elukvaliteeti parandada.”

Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukoha
omavalitsused, kes abistavad inimesi ka kohanduste tegemisel.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et
inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised –
näiteks kaldtee, platvormtõstuk – kui ka puudest tulenevad
tavapärased ümberehitused, nagu pesemisruumis vanni asendamine
dušiga. Rajada võib ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava
piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika
madalamale tasapinnale.

Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks
ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks. Pärast
toetusotsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ning
rahandusministeerium kompenseerib linna või valla kulud kuni 85
protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetusi antakse
sotsiaalkaitseministri määruse alusel, nende väljamaksmist korraldab
rahandusministeerium.

Toetust saavad kohalikud omavalitsused kokku ligi 10 miljonit eurot
Euroopa Regionaalarengu Fondist. Aastaks 2023 on planeeritud kohandada
üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid.

Vaata ka:

 ·         Täpsem info rahandusministeeriumi koduleheküljel:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused/meetmed#pie [1]

 ·         Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva määrus “Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” (26.02.2018):
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002 [2]

Lisainfo:
Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium [3]

Ott Heinapuu
Kommunikatsiooniosakond
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
tel 611 3035 | mob 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee [4]
twitter.com/rahandus [5] | blogi.fin.ee [6]

  [7] [8]

Links:
——
[1] https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused/meetmed#pie
[2] https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002
[3] http://www.facebook.com/sotsiaalministeerium
[4] http://www.rahandusministeerium.ee/
[5] http://twitter.com/rahandus
[6] http://blogi.fin.ee/
[7] https://www.sm.ee/et
[8] https://www.facebook.com/Sotsiaalministeerium

 

Lisatud dokumendis (Link: Amendments_disability perspective_final) on  puude-teemalisi muudatusettepanekuid Casa töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi käsitlevale raportile (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg EMPLis on 13.aprill). Need muudatusettepanekud on kooskõlastatud juhtivate Euroopa puuetega inimeste organisatsioonidega, sh. Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga.

Janina Arsenjeva – Europe Programme manager
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus

MTÜ juhtimine

• MTÜ-de strateegiline planeerimine
• MTÜ juhtimise ABC
• MTÜ tegevuskava ja arengukava koostamine
• MTÜ-de jätkusuutlikuse ning finantsvõimekuse kasvatamine
• MTÜ-de koostöö
• Organisatsiooni liikmete kaasamine
• Meeskonna juhtimine
• Tulemuslik meeskonna töö organisatsioonis
• Riigihankes/ suuremahulises ja pikaajalises projektis osalemine
• Sotsiaalne ettevõtlus

EMSL VI digituba: enda ja oma meeskonna tegevuste nutikas korrastamine
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

EMSL IV digituba: kuidas korraldada vabaühenduses dokumendihaldust?
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Meedia ja turundus

• Meedia, sh sotsiaalmeedia, kasutamine
• Kuidas levitada oma sõnumit väheste kuludega sotsiaalmeedias?
• Kuidas suhelda edukalt meediaga?
• Facebooki turundamine
• Kas oskad end müüa- turunduse alustalad MTÜ dele
• MTÜde sotsiaalmeedia kui võrgustikutöö
• MTÜ turundamine

EMSL VII digituba: digilahendused tõhusamaks kommunikatsiooniks, sh sotsiaalmeediaturunduseks
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Annetuskampaaniad

• Annetuskampaaniate läbiviimine
• Kuidas teha kampaaniat, et leida vahendeid/toetajaid/vabatahtlike tegevuseteks?
• Sponsorite leidmine

EMSL VIII digituba: rahastuse leidmine ja annetuste kogumine
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

 

Motivatsioon ja stress

• Meeskonna ja motivatsiooni koolitused
• Stress ja sellega toimetulek töökollektiivis (lektor Tõnu Lehtsaar)
• Enesemotivatsioon

EPIKoja KÜSK projekti raames koolituspäev liikmesühingutele „Stress ja läbipõlemine“, okt 2018
EPIKoja KÜSK projekti raames koolituspäev liikmesühingutele „Enesemotiveerimise kunst”, veebr 2019

 

Raamatupidamine

• MTÜ raamatupidamine ja selle erisused.
• Mida toob kaasa tulumaksuvabastusega ühingute nimekirja kuulumine?

EMSL IX digituba: eelarved ja finantshaldus vabaühendustes
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/
EMSL XI digituba: raamatupidamise korraldus vabaühenduste juhtidele

 

Veebilehed

• Kodulehe koostamise ja haldamise koolitus
• Koduleht WordPressi baasil

EMSL XV digituba – räägime veebiplatvormidest
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Käesolev pöördumine on eraalgatuslik, omapoolse toetuse on andnud  EPIK tegevjuht Anneli Habicht ja Ene Olle personalijuhtide ühendusest PARE, –  Varjupaikade  MTÜ Tallinna loomade  varjupaik kui ka Rimi Eesti  Food  AS ja  ISS Eesti AS (võimalik, et lisandub tööharjutuse pakkujaid veelgi)  on avatud  erivajadusega  noorte tööharjutuseks, muidugi tingimusel, et tööharjutuse keskkond on noortele sobiv ja noor inimene on valmis ka   seda tööd proovima.

Varjupaikade MTÜ  Tallinna loomade varjupaik pakuks abitõid- kasside ja väikeloomade hooldamine ja veidi üldist koristustööd, AS Rimi Eesti  Food   ja AS  ISS Eesti   samuti abitöid juba konkreetsetest noortest ja nende erivajadusest lähtuvalt – esimene kauplustes ja teine puhastusteenused  kliendi juures  kohapeal. Tööharjutust puudutavad detailid nagu tööaeg ja  -koht, erivajadusega noorte  toetamine- juhendamine sõltub eelkõige tööharjutajatest ning pannakse lõplikult  paika, kui on koos üht või teist  tööharjutust soovivate noorte grupp – tööharjutus oleks  gruppidena –  (2- 4 noort grupis).

Tegemist oleks tööpraktikaga või tööharjutusega,   et anda noorele inimesele  esmane kogemus tööelust  ja – rutiinist. Tööharjutus ei garanteeri töölepingu sõlmimist, aga see on üks viis töölepinguni jõudmiseks.

Seega- soovin leida 10 kuni 15 erivajadusega noort vanuses  18-25 aastat, kes sooviksid ülalkirjeldatud  grupilises tööharjutuses osaleda.

 Palun oma tööharjutuses osalemise  soovist teada anda meiliaadressil  maksu@online.ee kontaktisik  Katrin Tamm.

Tänud ette kõigile asjahuvilistele

Katrin Tamm

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.-20. aprillil traditsioonilise ürituse „Invamess 2018“.

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevate teenuste ja toodete kohta, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

 

Külastajatele on mess tasuta.

 

  1. aastal osales messil üle 40 organisatsiooni ning külastas ligi 700 inimest. Väljapanekud hõlmasid õppimisvõimalusi, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid ning puuetega inimeste organisatsioonide tutvustusi. Messi raames toimusid erinevad infotunnid ning võimalik oli saada näiteks sotsiaal- või õigusnõustamist. Täpsemalt on võimalik lugeda Invamess 2016 kohta messikataloogist:http://tallinnakoda.ee/site/data/invamess2016_web.pdf

 

Kutsume Teid messil esitlema ning müüma oma organisatsiooni tooteid ja teenuseid.

Invamess 2018 osavõtutingimused:

 

  1. Korraldaja:

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59, 10615 Tallinn

e-post: mihkel@tallinnakoda.ee

www.tallinnakoda.ee

Mihkel Tõkke, tegevjuht, tel: +372 52 56 560

 

  1. Toimumise aeg ja koht:

Mess on avatud 19.-20. aprillil 2018 kell 12- 18 esimesel päeval ja kell 10-15 teisel päeval.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Endla 59, 10615 Tallinn

 

  1. Osalemine messil ja osavõtumaks

Messile registreerimine toimub kuni kohti jätkub.

Messi osavõtumaks on 30€.

Registreerunuks loetakse eksponent peale arve tasumist ja meilt kinnituse saamist.

 

  1. Infoleht „Kojaline“ Invamessi erinumber

Infolehes avaldatakse tasuta informatsioon eksponentide kohta vastavalt registreerimislehel esitatule. Lisaks on võimalik messiajakirjas osta reklaamipinda.

  1. Registreerimise link:https://goo.gl/forms/p8zlsIYXynacCyVI3

Kasuta võimalust ja osale!

Lugupeetud seltsi liikmed

Olete oodatud 2018. aasta Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi üldkogule, mis toimub 14.veebruaril algusega kell 17.00 Toompuiestee 10.
Päevakord:
• uue juhatuse valimine; 
• 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
• 2018. a majandusaasta eelarve;
• venekeelsete noorte kaasamine seltsi tegevusse
NB! Kõigil seltsi liikmetel, kes mingil põhjusel ei saa üldkogul osaleda, palume saata volitused mõne teise seltsi liikme nimele, kes saab teie eest hääletada. Teie häälest sõltub seltsi tulevik ja teie laste heaolu, ootame kõiki osalema! 
Volituse teksti näidis allpool, postitage see e-kirjana ning uue kirjana, mitte vastusena käesolevale postitusele. Volitus kirjutada iga liikme eest …juhul, kui perekonnas on mitu seltsi liiget. Aastaarvu palume mitte märkida.
Juhatuse liige on Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Juhatuse liige on Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Juhatuse liige on Aiki Haug, isikukood 45011240215

VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme AIKI HAUG´i ( 43545606006) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
Palun saata volitus digitaalselt allkirjastatuna või postiga minu emailile valmarammer@gmail.com


Уважаемые члены товарищества!

 
Ждем Вас на общее собрание Общества Больных Спинабифида и 
Гидроцефалии 2018 года, которое состоится 14 февраля 2018 г.
в 17.00 на  Toompuiestee 10.
Повестка дня:
  • Выборы нового правления.
  • Утверждение годового отчета за 2017 год.
  • Бюджет на 2018.
  • Вовлечение русскоязычной молодежи в деятельность Общества.
 
NB! Тех членов товарищества, которые лично не могут участвовать в собрании, просим прислать доверенность на человека, которому доверяете принимать решения и голосовать за Вас. Помните, что от Вашего голоса зависит будущее Общества и благополучие Ваших детей. 
Ждем Вашего участия!
 
Доверенность просим составить по образцу и переслать на е-майл адрес отдельным письмом, а не ответом на рассылку. Доверенность должна быть от каждого члена общества отдельно, в случае, если их в семье несколько. Просьба дату не указывать.
Член правления  Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Член правления  Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Член правления  Aiki Haug, isikukood 45011240215
 
ДОВЕРЕННОСТЬ (образец)
Настоящей доверенностью я, (имя, фамилия, код личности) член Общества Больных Спинабифида и Гидроцефалии (далее Общество) доверяю принимать участие в общем собрании Общества, принимать решения и голосовать от моего имени (имя, фамилия, код личности )
Подпись дигитальная…  на е-майл  valmarammer@gmail.com  или переслать почте на адрес Toompuiestee 10, Tallinn 10137.