Jagame infot KÜSK vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg 15.03.2024

Taotlusvooru infopäev toimub 30.01.2024.

Täiendav info taotlusvooru tingimuste kohta on leitav allpool olevast kirjast.

 

Aasta ühest olulisemast KÜSKi korraldatavast taotluvoorust saavad vabaühendused tänavu toetust taotleda mõnevõrra varasemal perioodil kui varem. Sel aastal on toetuse taotlemine TMS-is ehk kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis avatud 15. veebruarist kuni 15. märtsini.

Arenguhüppe toetuse eesmärk on võimaldada vabaühendustel tõhusamalt saavutada nii oma põhikirjalisi kui teisi avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke, seda nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Täpsem info, millised vabaühendused toetusele kvalifitseeruvad, on kirjas KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru lehel.

Toetust saab maksimaalselt taotleda 25 000 euro suuruses summas. Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. juunist 2024 – 31. detsembrini 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Toetatakse tegevusi, mis on seotud organisatsiooni juhtimise, tegevuste planeerimise, finantside kavandamise ja juhtimise (s.h. omatulu teenimise arendamise), tööprotsesside, kommunikatsioonitegevuste, koostöö ja teenuste arendamisega jt.

Arenguhüppe toetusmeetme eelarve on 415 026,07 eurot, millest 207 513 euro ulatuses toetatakse piirkondlike ühingute ja 207 513,07 euro ulatuses üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte.

Plaanis on taotlusvooru infot jagada:

·        INFOPÄEVAL, mis toimub 30. jaanuaril 2024 kell 12.00 – 13.30 Zoom platvormil ning on hiljem järelvaadatav. Infopäevale saab registreeruda täites sellel lingil avaneva registreerimisvormi.

·        INFOTUNNIL, mis toimub 8. märtsil 2024 kell 11.00 – 12.00 Zoom platvormil. Infotunnis vastame jooksvalt taotlejate küsimustele, infotundi ei salvestata. Infotunnile saab registreeruda täites sellel lingil avaneva registreerimisvormi.

Vt. KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru lehte.

Täiendavat infot jagab

Tea Jänes
koordinaator

·        vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor

Tea.Janes@kysk.ee
+372 5622 1599

NB! Igas maakonnas töötavad vabaühenduste konsultandid, kellelt saab küsida tasuta nõu ja abi. Kontaktid on siin.
Küsimustele leiad vastused ka lehelt mtyabi.ee

Teate koostas:

Priit Põiklik
kommunikatsioonijuht
Priit.Poiklik@kysk.ee
+372 5055 222
priit@kysk.ee

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Vabaduse plats 2, III korrus, Viljandi 71020