Hea lapsevanem
 
Eesti Puuetega Inimeste Koda uurib hariduslike erivajadustega laste õppetöö korraldust haridustöötajate streigi ajal, et selgitada välja ilmnenud kitsaskohad ja probleemid.
Küsimustele vastamine on anonüümne. Täidetud küsimustikke oodatakse kuni 15. veebruarini.
 
Küsimustik asub siin: https://forms.gle/YA6BWikdCT7U7CmaA