Vahemikus november 2018 – aprill 2019 toimuvad koolitused Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.   
Neis gruppides on võimalik õppida riigieelarvelisel kohal ja üksikutel tasulistel lisaõppekohtadel.

Üldisteks õppima asumise eeldusteks on …  

Isikliku taastumisloo olemasolu (sh on olnud toeks lähedase taastumisele) ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada.
Piisav taastumistase.
Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes.
Psühholoogiline küpsus.
Valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega.
Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada.
Valmidus kasutada oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise materjalina.
Valmidus teha praktikal ja töö ajal koostööd meeskonnas võrgustikutöös.
Kasuks tuleb nõustamise, kogemusnõustamise, puudega inimeste taastumise, eneseabiliikumise vm selle valdkonna teemaliste täienduskoolituste varasem läbimine.  

 Täiendav info: 
PDF koolituse infoga