EPIFondi ja EPIKoja poolt ning eraannetajate toel on pilootprojektina loodud võimalus pakkuda 18-30-aastastele puudega noortele tasuta coachingut – individuaalset tuge õpingute ja/või karjäärivalikute tegemiseks.

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, kus professionaalse ettevalmistusega coach toetab noore arengut õpingute ja/või karjäärivalikute tegemisel ning toimetulekul muutustega. Coachingus keskendutakse tulevikule, aidates noorel eesmärke püstitada, takistustele lahendusi leida ning tegevuskavani jõudmist, mis aitab püstitatud eesmärke ellu viia.

Coachinguga julgustatakse noort avastama oma potentsiaali ja seda maksimaalselt ära kasutama. Noor ja coach lepivad esmalt kokku, kas ja mis teemal täpselt koostööd tehakse. Coachingu protsessi keskmeks on noor oma teadmiste ja oskustega, kes leiab protsessi käigus vastused ja lahendused käsitletavale teemale. Coaching ei asenda psühholoogilist abi ega teraapiat, coaching ei ole nõustamine ega mentorlus.

Igale osalevale puudega noorele on võimalik pakkuda 3 tasuta individuaalset coachingu online-sessiooni 2 kuu jooksul. Vajadusel tagame viipekeele- või kirjutustõlke.

kellel on soov osaleda coachingus, palun otse kontakteeruda:

Liis Tamman
info@signicha.com
56 272 707
OÜ Significant Change


Tutvustavat videot saab näha siit:  

Coachingu toovad erivajadustega noorteni Thermory AS, LHV pank ning eraisikutest annetajad.

Küsimuste korral võib julgelt pöörduda: 
Eero Kiipli, epifond@gmail.com, tel. 56496102 või 
Marja-Liisa Pihlak marjaliisa.pihlak@epikoda.ee
 
Kõike head soovides
 
Eero Kiipli
 
SA EPI Fond 
juhataja