Isikutele, kellel pärast kommunaalkulude ja üüri tasumist normpinnalt jääb kätte alla 90 euro esimese pereliikme kohta ja alla 72 euro järgmiste pereliikmete kohta. Toimetulekutoetuse maksmisel võetakse arvesse kõikide pereliikmete sissetulekud, millest on maha arvatud tulumaks ja makstud elatisraha. Eluruumi normiks on kehtestatud 18 m³ üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15m³ perekonna kohta.

Täiendav info https://www.eesti.ee/est/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/toimetulekutoetus