marko

Elekter aitas aastaid halvatud mehed paari nädalaga taas jalule

Šveitsi teadlased taastasid seljaaju elektrilise stimulatsiooni abil mõne päevaga enam kui neli aastat halvatud meeste võime oma jalgu liigutada. Lahendus pakub uut lootust patsientidele, kelle selgrookahjustust peeti pöödumatuks.

Loe lähemalt siit:
https://novaator.err.ee/873414/elekter-aitas-aastaid-halvatud-mehed-paari-nadalaga-taas-jalule

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0262-6

Hea lugeja!
Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) uudiskirja oleme koondanud puuetega ja
erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Meie uudiskirjadest leiad põnevat nii
EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest
ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-,
haridus- ja tervishoiusüsteemi muudatusi. Mõnusat lugemist!

Loe veebist

Uudiskiri PDF 

Vahemikus november 2018 – aprill 2019 toimuvad koolitused Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.   
Neis gruppides on võimalik õppida riigieelarvelisel kohal ja üksikutel tasulistel lisaõppekohtadel.

Üldisteks õppima asumise eeldusteks on …  

Isikliku taastumisloo olemasolu (sh on olnud toeks lähedase taastumisele) ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada.
Piisav taastumistase.
Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes.
Psühholoogiline küpsus.
Valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega.
Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada.
Valmidus kasutada oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise materjalina.
Valmidus teha praktikal ja töö ajal koostööd meeskonnas võrgustikutöös.
Kasuks tuleb nõustamise, kogemusnõustamise, puudega inimeste taastumise, eneseabiliikumise vm selle valdkonna teemaliste täienduskoolituste varasem läbimine.  

 Täiendav info: 
PDF koolituse infoga

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumis toimub juba 3. korda Eestis ainulaadne heategevuslik linnalaager, mis on suunatud puuetega laste õdedele ja vendadele. Soovime, et see oleks meeldejääv ja eriline päev just nendele lastele, kes tavapäraselt oma peres kasvava haige lapse tõttu tahaplaanile võivad jääda. Laager on osalejatele tasuta.

Päeva sisse mahub retk vanalinna kummitusradadel, tegevused muuseumites, lõuna, kohtumised põnevate inimestega, päevale paneb punkti mustkunsti etendus, kuhu on oodatud ka kõik pereliikmed.

Sel korral tuleb lastega kohtuma von Krahli teatri näitleja Ivo Reinok, kellel on samuti kogemus erivajadusega lapsega peres kasvamisest (kaksikõde). Loodetavasti saavad lapsed temaga kohtumisest tuge ja jõudu. Kogu päeva mõte on see, et lapsed leiaks uusi sõpru ning mõistaksid, et nad ei ole üksi. Täpne info manuses. Registreerumine kylli.kaus@ekm.ee

10. Kogunemine Niguliste muuseumis Niguliste 3. Tutvumisjooga  .
11.00. Ringkäik vanalinnas, tutvume Tallinna vanalinna legendidega, põnevate lugudega, ehk saame
teada, kas siin kuskil kummitab ka?
12.30. Lõuna. Eesti vanimas kohvikus Maiasmokk (Lastepraad, morss, jäätis).
13.30. Tervishoiumuuseum. Muuseumitund „Teeme suu magusaks!“ (Suhkruteemalisel näitusel,
otsime vastuseid, et milline on siis üks õige magus elu?).
14.30. Rändame Nigulistesse ja valmistume õhtuseks peoks!
16. Kohtumine Meisterjaani ja Ivo Reinokiga. Muusik ja näitleja vestlevad oma elust ja huvitavatest
elamustest, kuidas leidsid nad teeotsad, tänu millele on nende elulugu huvitav ja loominguline.
17.00. Mustkunsti etendus – oodatud on ka kõik pereliikmed!

  

Sotsiaalministeeriumi pressiteade
6. aprill 2018

VALLAD JA LINNAD SAAVAD TAOTLEDA TOETUST ERIVAJADUSEGA INIMESTE KODU
KOHANDAMISEKS

VALLAD JA LINNAD SAAVAD TAOTLEDA EUROOPA LIIDU TOETUST KOKKU LIGIKAUDU
2000 ERIVAJADUSTEGA INIMESE KODU KOHANDAMISEKS, ET PARANDADA NENDE
ISESEISVAT TOIMETULEKUT.

Sotsiaalkaitseminister KAIA IVA rõhutas, et kohandamine ei ole piiratud
ühegi kindla puudeliigiga. Kuulmispuudega inimene vajab tema
erivajadust arvestavat signalisatsioonisüsteemi (nt suitsuandurit) või
nägemispuudega inimene kortermaja fonoluku süsteemi kohandamist.
„Soovime, et erivajadustega inimesed saaksid paremini ühiskonnas
täisväärtuslikult toime tulla. Selleks ulatame oma abikäe, et nende
elu lihtsamaks teha,” ütles minister Iva. „Oma kodus mugav
toimetamine ja hästi liikuma pääsemine peaks olema iseenesest
mõistetav. Mul on hea meel, et saame ligi kahe tuhande puudega inimese
igapäevast elukvaliteeti parandada.”

Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukoha
omavalitsused, kes abistavad inimesi ka kohanduste tegemisel.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et
inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised –
näiteks kaldtee, platvormtõstuk – kui ka puudest tulenevad
tavapärased ümberehitused, nagu pesemisruumis vanni asendamine
dušiga. Rajada võib ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava
piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika
madalamale tasapinnale.

Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks
ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks. Pärast
toetusotsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ning
rahandusministeerium kompenseerib linna või valla kulud kuni 85
protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetusi antakse
sotsiaalkaitseministri määruse alusel, nende väljamaksmist korraldab
rahandusministeerium.

Toetust saavad kohalikud omavalitsused kokku ligi 10 miljonit eurot
Euroopa Regionaalarengu Fondist. Aastaks 2023 on planeeritud kohandada
üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid.

Vaata ka:

 ·         Täpsem info rahandusministeeriumi koduleheküljel:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused/meetmed#pie [1]

 ·         Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva määrus “Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” (26.02.2018):
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002 [2]

Lisainfo:
Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium [3]

Ott Heinapuu
Kommunikatsiooniosakond
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
tel 611 3035 | mob 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee [4]
twitter.com/rahandus [5] | blogi.fin.ee [6]

  [7] [8]

Links:
——
[1] https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused/meetmed#pie
[2] https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002
[3] http://www.facebook.com/sotsiaalministeerium
[4] http://www.rahandusministeerium.ee/
[5] http://twitter.com/rahandus
[6] http://blogi.fin.ee/
[7] https://www.sm.ee/et
[8] https://www.facebook.com/Sotsiaalministeerium

 

Lisatud dokumendis (Link: Amendments_disability perspective_final) on  puude-teemalisi muudatusettepanekuid Casa töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi käsitlevale raportile (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg EMPLis on 13.aprill). Need muudatusettepanekud on kooskõlastatud juhtivate Euroopa puuetega inimeste organisatsioonidega, sh. Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga.

Janina Arsenjeva – Europe Programme manager
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus

MTÜ juhtimine

• MTÜ-de strateegiline planeerimine
• MTÜ juhtimise ABC
• MTÜ tegevuskava ja arengukava koostamine
• MTÜ-de jätkusuutlikuse ning finantsvõimekuse kasvatamine
• MTÜ-de koostöö
• Organisatsiooni liikmete kaasamine
• Meeskonna juhtimine
• Tulemuslik meeskonna töö organisatsioonis
• Riigihankes/ suuremahulises ja pikaajalises projektis osalemine
• Sotsiaalne ettevõtlus

EMSL VI digituba: enda ja oma meeskonna tegevuste nutikas korrastamine
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

EMSL IV digituba: kuidas korraldada vabaühenduses dokumendihaldust?
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Meedia ja turundus

• Meedia, sh sotsiaalmeedia, kasutamine
• Kuidas levitada oma sõnumit väheste kuludega sotsiaalmeedias?
• Kuidas suhelda edukalt meediaga?
• Facebooki turundamine
• Kas oskad end müüa- turunduse alustalad MTÜ dele
• MTÜde sotsiaalmeedia kui võrgustikutöö
• MTÜ turundamine

EMSL VII digituba: digilahendused tõhusamaks kommunikatsiooniks, sh sotsiaalmeediaturunduseks
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Annetuskampaaniad

• Annetuskampaaniate läbiviimine
• Kuidas teha kampaaniat, et leida vahendeid/toetajaid/vabatahtlike tegevuseteks?
• Sponsorite leidmine

EMSL VIII digituba: rahastuse leidmine ja annetuste kogumine
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

 

Motivatsioon ja stress

• Meeskonna ja motivatsiooni koolitused
• Stress ja sellega toimetulek töökollektiivis (lektor Tõnu Lehtsaar)
• Enesemotivatsioon

EPIKoja KÜSK projekti raames koolituspäev liikmesühingutele „Stress ja läbipõlemine“, okt 2018
EPIKoja KÜSK projekti raames koolituspäev liikmesühingutele „Enesemotiveerimise kunst”, veebr 2019

 

Raamatupidamine

• MTÜ raamatupidamine ja selle erisused.
• Mida toob kaasa tulumaksuvabastusega ühingute nimekirja kuulumine?

EMSL IX digituba: eelarved ja finantshaldus vabaühendustes
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/
EMSL XI digituba: raamatupidamise korraldus vabaühenduste juhtidele

 

Veebilehed

• Kodulehe koostamise ja haldamise koolitus
• Koduleht WordPressi baasil

EMSL XV digituba – räägime veebiplatvormidest
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Käesolev pöördumine on eraalgatuslik, omapoolse toetuse on andnud  EPIK tegevjuht Anneli Habicht ja Ene Olle personalijuhtide ühendusest PARE, –  Varjupaikade  MTÜ Tallinna loomade  varjupaik kui ka Rimi Eesti  Food  AS ja  ISS Eesti AS (võimalik, et lisandub tööharjutuse pakkujaid veelgi)  on avatud  erivajadusega  noorte tööharjutuseks, muidugi tingimusel, et tööharjutuse keskkond on noortele sobiv ja noor inimene on valmis ka   seda tööd proovima.

Varjupaikade MTÜ  Tallinna loomade varjupaik pakuks abitõid- kasside ja väikeloomade hooldamine ja veidi üldist koristustööd, AS Rimi Eesti  Food   ja AS  ISS Eesti   samuti abitöid juba konkreetsetest noortest ja nende erivajadusest lähtuvalt – esimene kauplustes ja teine puhastusteenused  kliendi juures  kohapeal. Tööharjutust puudutavad detailid nagu tööaeg ja  -koht, erivajadusega noorte  toetamine- juhendamine sõltub eelkõige tööharjutajatest ning pannakse lõplikult  paika, kui on koos üht või teist  tööharjutust soovivate noorte grupp – tööharjutus oleks  gruppidena –  (2- 4 noort grupis).

Tegemist oleks tööpraktikaga või tööharjutusega,   et anda noorele inimesele  esmane kogemus tööelust  ja – rutiinist. Tööharjutus ei garanteeri töölepingu sõlmimist, aga see on üks viis töölepinguni jõudmiseks.

Seega- soovin leida 10 kuni 15 erivajadusega noort vanuses  18-25 aastat, kes sooviksid ülalkirjeldatud  grupilises tööharjutuses osaleda.

 Palun oma tööharjutuses osalemise  soovist teada anda meiliaadressil  maksu@online.ee kontaktisik  Katrin Tamm.

Tänud ette kõigile asjahuvilistele

Katrin Tamm

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.-20. aprillil traditsioonilise ürituse „Invamess 2018“.

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevate teenuste ja toodete kohta, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

 

Külastajatele on mess tasuta.

 

  1. aastal osales messil üle 40 organisatsiooni ning külastas ligi 700 inimest. Väljapanekud hõlmasid õppimisvõimalusi, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid ning puuetega inimeste organisatsioonide tutvustusi. Messi raames toimusid erinevad infotunnid ning võimalik oli saada näiteks sotsiaal- või õigusnõustamist. Täpsemalt on võimalik lugeda Invamess 2016 kohta messikataloogist:http://tallinnakoda.ee/site/data/invamess2016_web.pdf

 

Kutsume Teid messil esitlema ning müüma oma organisatsiooni tooteid ja teenuseid.

Invamess 2018 osavõtutingimused:

 

  1. Korraldaja:

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59, 10615 Tallinn

e-post: mihkel@tallinnakoda.ee

www.tallinnakoda.ee

Mihkel Tõkke, tegevjuht, tel: +372 52 56 560

 

  1. Toimumise aeg ja koht:

Mess on avatud 19.-20. aprillil 2018 kell 12- 18 esimesel päeval ja kell 10-15 teisel päeval.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Endla 59, 10615 Tallinn

 

  1. Osalemine messil ja osavõtumaks

Messile registreerimine toimub kuni kohti jätkub.

Messi osavõtumaks on 30€.

Registreerunuks loetakse eksponent peale arve tasumist ja meilt kinnituse saamist.

 

  1. Infoleht „Kojaline“ Invamessi erinumber

Infolehes avaldatakse tasuta informatsioon eksponentide kohta vastavalt registreerimislehel esitatule. Lisaks on võimalik messiajakirjas osta reklaamipinda.

  1. Registreerimise link:https://goo.gl/forms/p8zlsIYXynacCyVI3

Kasuta võimalust ja osale!

Tere

Jagan teile artiklit “Ratastooli jäämine – 3 olulist asja, mida peaksid kõigepealt tegema”. Materjal on koostatud ITAKi kogemusnõustaja Heldur Otsa poolt ning suunatud neile, kes ratastooli jäämise tõttu on sunnitud oma elus suuri ümberkorraldusi tegema, kuid ei pruugi olla teadlikud erinevatest võimalustest.

Link blogipostitusele: https://www.itak.ee/ratastooli-jaamine-3-olulist-asja-millest-alustada/

Link Facebooki postitusele: https://www.facebook.com/Invaabi/posts/1542494835819568

Heade soovidega

Helen Kask

EPIKoda