marko

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.-20. aprillil traditsioonilise ürituse „Invamess 2018“.

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevate teenuste ja toodete kohta, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

 

Külastajatele on mess tasuta.

 

  1. aastal osales messil üle 40 organisatsiooni ning külastas ligi 700 inimest. Väljapanekud hõlmasid õppimisvõimalusi, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid ning puuetega inimeste organisatsioonide tutvustusi. Messi raames toimusid erinevad infotunnid ning võimalik oli saada näiteks sotsiaal- või õigusnõustamist. Täpsemalt on võimalik lugeda Invamess 2016 kohta messikataloogist:http://tallinnakoda.ee/site/data/invamess2016_web.pdf

 

Kutsume Teid messil esitlema ning müüma oma organisatsiooni tooteid ja teenuseid.

Invamess 2018 osavõtutingimused:

 

  1. Korraldaja:

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59, 10615 Tallinn

e-post: mihkel@tallinnakoda.ee

www.tallinnakoda.ee

Mihkel Tõkke, tegevjuht, tel: +372 52 56 560

 

  1. Toimumise aeg ja koht:

Mess on avatud 19.-20. aprillil 2018 kell 12- 18 esimesel päeval ja kell 10-15 teisel päeval.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Endla 59, 10615 Tallinn

 

  1. Osalemine messil ja osavõtumaks

Messile registreerimine toimub kuni kohti jätkub.

Messi osavõtumaks on 30€.

Registreerunuks loetakse eksponent peale arve tasumist ja meilt kinnituse saamist.

 

  1. Infoleht „Kojaline“ Invamessi erinumber

Infolehes avaldatakse tasuta informatsioon eksponentide kohta vastavalt registreerimislehel esitatule. Lisaks on võimalik messiajakirjas osta reklaamipinda.

  1. Registreerimise link:https://goo.gl/forms/p8zlsIYXynacCyVI3

Kasuta võimalust ja osale!

KIRJUTUSTÕLKIDE KOOLITUSE

Eesti Kirjutustõlkide Ühing (80423447) võitis hanke „Kirjutustõlkide koolituse ja viipekeeletõlkide
täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“ OSA I.
Koolitus toimub 2 korda kuus (v.a juulis) 2–3-päevaste sessioonidena 23.03 – 30.11 2018 Tallinnas.
Koolitus on osalejatele tasuta.
Väljastpoolt Tallinna tulijatele hüvitatakse osaliselt ka kulutused ühistranspordile.
Grupi suurus on 10 inimest.
Koolituse maht on 780 akadeemilist tundi (auditoorne osa 164, praktika 16 ja iseseisev töö 600).
Tunnistus väljastatakse oktoobris 2018.
Kui soovid töötada eesti keele kirjutustõlgina vaegkuuljate ja kurtide kogukonnas ning sa
– omad vähemalt keskharidust,
– valdad väga hästi eesti keelt (nii kõnes kui kirjas vähemalt C2 tasemel),
– oskad hästi kasutada arvutit,
– trükid kiirusega vähemalt 200 tähemärki minutis
– oskad suhtlustasandil inglise keelt ning
– omad isiklikku arvutit või füüsilise klaviatuuriga tahvelarvutit
oled teretulnud kirjutustõlkide koolitusele.
Kasuks tuleb tõlkealase koolituse läbimine ja tõlkimiskogemus.
Kirjutustõlge on tõlketöö ühe keele sees – kirjutustõlk kirjutab
suulise kõne kliendile nähtavasse kirjalikku vormi. Kirjutustõlgi
töö eeldab stressitaluvust, kiiret reaktsiooni- ja kohanemisvõimet,
paindlikkust, suhtlemisoskust, koostööoskust, empaatiavõimet,
laia silmaringi, huvi maailmas toimuva vastu ja suutlikkust hoida
madalat profiili.

Koolitusele kandideerimiseks saada hiljemalt 19.02.2018 meilile kirjutustolgid@gmail.com:
– CV
– motivatsioonikiri koolitusel osalemiseks (max A4) ja
– koopia haridust tõendavast dokumendist
Nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse erialakatsele, mis toimub 27.02.2018 Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Erialakatse koosneb eesti keele ja trükikiiruse testist ning vestlusest.
Koolituse edukalt läbinu on valmis tööle hakkama kirjutustõlgina.
Koolituse korraldaja: Eesti Kirjutustõlkide Ühing, kirjutustolgid@gmail.com, tel 510 1271

Tere

Jagan teile artiklit “Ratastooli jäämine – 3 olulist asja, mida peaksid kõigepealt tegema”. Materjal on koostatud ITAKi kogemusnõustaja Heldur Otsa poolt ning suunatud neile, kes ratastooli jäämise tõttu on sunnitud oma elus suuri ümberkorraldusi tegema, kuid ei pruugi olla teadlikud erinevatest võimalustest.

Link blogipostitusele: https://www.itak.ee/ratastooli-jaamine-3-olulist-asja-millest-alustada/

Link Facebooki postitusele: https://www.facebook.com/Invaabi/posts/1542494835819568

Heade soovidega

Helen Kask

EPIKoda

Tere, head liikmed

Jagan teile infot seoses juhtkoera taotlemise võimalusega sotsiaalkindlustusametist. Nimelt sellest aastast on tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoera. Teenuse osutajaid on kaks – MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool.

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab inimene esitama sotsiaalkindlustusametile taotluse. Koos taotlusega tuleb esitada juhtkoera treeneri kinnituskiri ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul ka see. Dokumendid võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. Tegemist on pilootprojektiga. Teenuse raames on võimalik taotleda juhtkoera vähemalt 12 nägemispuudega inimesel.

Juhtkoerte teenust tutvustatakse 2. veebruaril kell 10 sotsiaalkindlustusametis (Endla 8, Tallinn) toimuval infopäeval. Infopäevale on oodatud kõik, kes soovivad selle kohta rohkem infot. 

Infopäevale registreerumine ning lisainfo: Mariliis Tilk mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee või +372 5635 8029.

Teenuse kohta saate rohkem lugeda http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ulevaade-juhtkoerte-valjaoppe-teenusest

Tervitades

Helen Kask 

EPIKoda