MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi juhatusse kuuluvad

  1. Ann Paal, elukoht Tallinna linn, Harju maakond, e-post: ann.paal@gmail.com
  2. Valmar Ammer, elukoht Tallinna linn, Harju maakond, e-post: ammervalmar@gmail.com
  3.  Merle Poola, elukoht Tallinn linn, Harju maakond

Andmekaitse eest vastutav isik: Ann Paal
andmekaitse_deklaratsioon