Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakub puuetega inimestele ning puuetega laste vanematele ja hooldajatele tasuta:

1. psühholoogilist nõustamist

Milliste küsimustega võib psühholoogi poole pöörduda?

 • otsustamisraskused, valikuküsimused
 • ülepinge ja kurnatusega seonduvad probleemid
 • keerulised suhted, suhtlemisraskused
 • elukriisid
 • meeleoluhäired: pikaajaline kurbus, ärrituvus, närvilisus
 • rahulolematus praeguse elu- või töökorraldusega
 • töökoha kaotamine, jne

2. sotsiaalnõustamist

Milliste küsimustega võib sotsiaaltöötaja poole pöörduda?

 • töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemine
 • teenuste (transport, haridus, rehabilitatsioon, tööhõive, jmt) kasutamine
 • toetuste ja soodustuste taotlemine
 • abivahendite taotlemine
 • hooldaja määramine
 • sotsiaalabi saamine, jne

Tasuta nõustamised toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Registreerumine ja lisainfo: tel 55 672 585; e-post: kylli@tallinnakoda.ee

Tasuta sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist pakutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekti “Tööotsija tööriistakast – abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale” raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee


Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses pakutav huvi- ja sporditegevus 2013 talv/kevad

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59, Tallinn) on võimalik käesoleval aastal taas osaleda arvutiõppe kursustel, jätkata tegelemist Kundalini joogaga või praktiseerida keeleoskusi inglise või hispaania keele vestlusgrupis.

Arvutikursustel omandatakse arvuti kasutamise põhitõed (töö Windows keskkonnas, internet, turvaline interneti kasutamine) ja tutvustatakse portaali Eesti.ee kasutamisvõimalusi (päringud enda andmete kohta- elukoht, pensioniandmed, tervisega seonduv- Haigekassa, retseptid, töövõimetushüvitised, jpm). Arvutikursuste maht on 12 akadeemilist tundi 2 päeva jooksul. Kursused on tasuta, oodatud on nii eesti- kui venekeelsed grupid. Liikumispuudega inimestele pakutakse tasuta transporti koolitusele.

Varasemast tuntud grupitegevustest on puuetega inimestel võimalik esmaspäeva õhtuti osaleda line- tantsu tundides. Line- tantsu puhul on tegemist on erinevate raskusastmetega universaalse tantsustiiliga, kus vanus ei mängi mingit rolli ja kõik saavad tantsida ilma partnerita. Neljapäeviti on võimalik tegeleda bailatino ja seltskonnatantsuga.

Uuel hooajal jätkub kord nädalas puuetega inimeste loomingulise avardumise kursus, kus vabatahtlike kunstieriala tudengite käe all on võimalus avastada erinevaid kunstitehnikaid.

Keelehuvilistel on võimalus harjutada inglise keele ja hispaania keele oskusi vestlusgruppides, mida juhendavad Hispaaniast ja Portugalist pärit välisvabatahtlikud.

Kundalini jooga hõlmab füüsilisi harjutusi, hingamistehnikat, kehaasendeid, käteasendeid, mantraid ning meditatsioone. Kundalini joogal on puhastav ja raviv toime, mis aitab saavutada ja hoida keha, vaimu ja hinge vahelist tasakaalu. Joogatunnid toimuvad teisipäeviti.

Täpsemat infot Tegevuskeskuses pakutavatest võimalustest leiab siit: http://www.tallinnakoda.ee/1,48

Veel saavad soovijad keskuses mängida piljardit, koroonat, lauatennist, lugeda ajalehti, jm. Samas saab informatsiooni puuetega inimestele suunatud teenuste ja toetuste ning ühingute tegevuse kohta.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus on avatud kõikidele puuetega inimestele, hoolimata vanusest, soost või puude raskusastmest.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee