Käesolev pöördumine on eraalgatuslik, omapoolse toetuse on andnud  EPIK tegevjuht Anneli Habicht ja Ene Olle personalijuhtide ühendusest PARE, –  Varjupaikade  MTÜ Tallinna loomade  varjupaik kui ka Rimi Eesti  Food  AS ja  ISS Eesti AS (võimalik, et lisandub tööharjutuse pakkujaid veelgi)  on avatud  erivajadusega  noorte tööharjutuseks, muidugi tingimusel, et tööharjutuse keskkond on noortele sobiv ja noor inimene on valmis ka   seda tööd proovima.

Varjupaikade MTÜ  Tallinna loomade varjupaik pakuks abitõid- kasside ja väikeloomade hooldamine ja veidi üldist koristustööd, AS Rimi Eesti  Food   ja AS  ISS Eesti   samuti abitöid juba konkreetsetest noortest ja nende erivajadusest lähtuvalt – esimene kauplustes ja teine puhastusteenused  kliendi juures  kohapeal. Tööharjutust puudutavad detailid nagu tööaeg ja  -koht, erivajadusega noorte  toetamine- juhendamine sõltub eelkõige tööharjutajatest ning pannakse lõplikult  paika, kui on koos üht või teist  tööharjutust soovivate noorte grupp – tööharjutus oleks  gruppidena –  (2- 4 noort grupis).

Tegemist oleks tööpraktikaga või tööharjutusega,   et anda noorele inimesele  esmane kogemus tööelust  ja – rutiinist. Tööharjutus ei garanteeri töölepingu sõlmimist, aga see on üks viis töölepinguni jõudmiseks.

Seega- soovin leida 10 kuni 15 erivajadusega noort vanuses  18-25 aastat, kes sooviksid ülalkirjeldatud  grupilises tööharjutuses osaleda.

 Palun oma tööharjutuses osalemise  soovist teada anda meiliaadressil  maksu@online.ee kontaktisik  Katrin Tamm.

Tänud ette kõigile asjahuvilistele

Katrin Tamm