MTÜ juhtimine

• MTÜ-de strateegiline planeerimine
• MTÜ juhtimise ABC
• MTÜ tegevuskava ja arengukava koostamine
• MTÜ-de jätkusuutlikuse ning finantsvõimekuse kasvatamine
• MTÜ-de koostöö
• Organisatsiooni liikmete kaasamine
• Meeskonna juhtimine
• Tulemuslik meeskonna töö organisatsioonis
• Riigihankes/ suuremahulises ja pikaajalises projektis osalemine
• Sotsiaalne ettevõtlus

EMSL VI digituba: enda ja oma meeskonna tegevuste nutikas korrastamine
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

EMSL IV digituba: kuidas korraldada vabaühenduses dokumendihaldust?
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Meedia ja turundus

• Meedia, sh sotsiaalmeedia, kasutamine
• Kuidas levitada oma sõnumit väheste kuludega sotsiaalmeedias?
• Kuidas suhelda edukalt meediaga?
• Facebooki turundamine
• Kas oskad end müüa- turunduse alustalad MTÜ dele
• MTÜde sotsiaalmeedia kui võrgustikutöö
• MTÜ turundamine

EMSL VII digituba: digilahendused tõhusamaks kommunikatsiooniks, sh sotsiaalmeediaturunduseks
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Annetuskampaaniad

• Annetuskampaaniate läbiviimine
• Kuidas teha kampaaniat, et leida vahendeid/toetajaid/vabatahtlike tegevuseteks?
• Sponsorite leidmine

EMSL VIII digituba: rahastuse leidmine ja annetuste kogumine
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

 

Motivatsioon ja stress

• Meeskonna ja motivatsiooni koolitused
• Stress ja sellega toimetulek töökollektiivis (lektor Tõnu Lehtsaar)
• Enesemotivatsioon

EPIKoja KÜSK projekti raames koolituspäev liikmesühingutele „Stress ja läbipõlemine“, okt 2018
EPIKoja KÜSK projekti raames koolituspäev liikmesühingutele „Enesemotiveerimise kunst”, veebr 2019

 

Raamatupidamine

• MTÜ raamatupidamine ja selle erisused.
• Mida toob kaasa tulumaksuvabastusega ühingute nimekirja kuulumine?

EMSL IX digituba: eelarved ja finantshaldus vabaühendustes
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/
EMSL XI digituba: raamatupidamise korraldus vabaühenduste juhtidele

 

Veebilehed

• Kodulehe koostamise ja haldamise koolitus
• Koduleht WordPressi baasil

EMSL XV digituba – räägime veebiplatvormidest
https://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/