Lisatud dokumendis (Link: Amendments_disability perspective_final) on  puude-teemalisi muudatusettepanekuid Casa töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi käsitlevale raportile (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg EMPLis on 13.aprill). Need muudatusettepanekud on kooskõlastatud juhtivate Euroopa puuetega inimeste organisatsioonidega, sh. Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga.

Janina Arsenjeva – Europe Programme manager
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus