ArborIT

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab koolitust laagrikasvataja-juhataja kvalifikatsiooni (noorsootöötaja osakutse, tase 6) omandamiseks.

Koolituse kogumaht 40 akadeemilist tundi, mis koosneb kasvataja-juhataja koolitusest mahuga 32 akadeemilist tundi ja esmaabi koolitusest mahuga 8 akadeemilist tundi.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab noorsootöötaja kutsestandardile. Tõend on kasutatav laagrikasvataja ja/või -juhataja kvalifikatsiooni esmatõendamisel (eksam) või korduvtõendamisel dokumendipõhiselt.

Koolituse ja eksamite toimumise koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35. Koolituse algus 9.30 ja lõpp 16.30 (lõuna 12.40-13.20). Tasumine toimub peale koolitust Tallinna Spordi- ja Noorsooameti arveldusarvele ülekandega vastavalt esitatud arvele.

KOOLITUSED EESTI KEELES

Laagrikasvataja-juhataja  (32 akadeemilist tundi):        

 1. 04., 06.-08.03.2019 – Eksam 13.märts 2018 (info eksami kohta koolitusel)
 2. 08.-11.04.2019 – Eksam 16. aprill 2018 (info eksami kohta koolitusel)
 3. 14.-17.05.2019 – Eksam 22. mai 2018 (info eksami kohta koolitusel)

Esmaabi koolitus (8 akadeemilist tundi):

 • 05.03.2019
 • 12.04.2019
 • 13.05.2019

Registreerimine : https://www.tallinn.ee/noorteinfo/laagrite-koolitused-2019

KOOLITUSED VENE KEELES

Laagrikasvataja-juhataja koolitus (32 akadeemilist tundi):        

1)     19.-22.03.2019 – Eksam 27.03.2019 (info eksami kohta koolitusel)

Esmaabi koolitus (8 akadeemilist tundi):

18.03.2019

Registreerimine: https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Kursy-dlja-vozhatyh-i-rukovoditelej-molodjozhnyh-i-proektnyh-lagerej

Kursuse  maksumus:

 • Koolitus koos esmaabiga (40 akadeemilist tundi) – 80 eurot, hind sisaldab käibemaksu;
 • Koolitus ilma esmaabita (32 akadeemilist tundi) – 67 eurot, hind sisaldab käibemaksu;
 • Esmaabi koolitus (8 akadeemilist tundi) – 22 eurot, hind sisaldab käibemaksu.

Maksumus sisaldab õppematerjale ja pause (ei sisalda lõunasööki).

Lisainfo Tiiu Kadak tel 6147496, 522 7008, Tiiu.kadak@tallinnlv.ee 

PS: Organisatsioonid, kes on käibemaksukohuslased, saavad ostetud teenuselt sisendkäibemaksu Maksu- ja Tolliametilt tagasi küsida.

Lugupeetud seltsi liikmed

Olete oodatud 2018. aasta Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi üldkogule, mis toimub 14.veebruaril algusega kell 17.00 Toompuiestee 10.
Päevakord:
• uue juhatuse valimine; 
• 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
• 2018. a majandusaasta eelarve;
• venekeelsete noorte kaasamine seltsi tegevusse
NB! Kõigil seltsi liikmetel, kes mingil põhjusel ei saa üldkogul osaleda, palume saata volitused mõne teise seltsi liikme nimele, kes saab teie eest hääletada. Teie häälest sõltub seltsi tulevik ja teie laste heaolu, ootame kõiki osalema! 
Volituse teksti näidis allpool, postitage see e-kirjana ning uue kirjana, mitte vastusena käesolevale postitusele. Volitus kirjutada iga liikme eest …juhul, kui perekonnas on mitu seltsi liiget. Aastaarvu palume mitte märkida.
Juhatuse liige on Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Juhatuse liige on Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Juhatuse liige on Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Juhatuse liige on Aiki Haug, isikukood 45011240215

VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme AIKI HAUG´i ( 43545606006) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
Palun saata volitus digitaalselt allkirjastatuna või postiga minu emailile valmarammer@gmail.com


Уважаемые члены товарищества!

 
Ждем Вас на общее собрание Общества Больных Спинабифида и 
Гидроцефалии 2018 года, которое состоится 14 февраля 2018 г.
в 17.00 на  Toompuiestee 10.
Повестка дня:
 • Выборы нового правления.
 • Утверждение годового отчета за 2017 год.
 • Бюджет на 2018.
 • Вовлечение русскоязычной молодежи в деятельность Общества.
 
NB! Тех членов товарищества, которые лично не могут участвовать в собрании, просим прислать доверенность на человека, которому доверяете принимать решения и голосовать за Вас. Помните, что от Вашего голоса зависит будущее Общества и благополучие Ваших детей. 
Ждем Вашего участия!
 
Доверенность просим составить по образцу и переслать на е-майл адрес отдельным письмом, а не ответом на рассылку. Доверенность должна быть от каждого члена общества отдельно, в случае, если их в семье несколько. Просьба дату не указывать.
Член правления  Ann Paal, isikukood 44911250236, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Inna Grozdova, isikukood 45808070344, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Anton Kutser, isikukood 36101130333, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
Член правления Taimi Jõul, isikukood 44908110277
Член правления  Valmar Ammer, isikukood 38712274925
Член правления  Aiki Haug, isikukood 45011240215
 
ДОВЕРЕННОСТЬ (образец)
Настоящей доверенностью я, (имя, фамилия, код личности) член Общества Больных Спинабифида и Гидроцефалии (далее Общество) доверяю принимать участие в общем собрании Общества, принимать решения и голосовать от моего имени (имя, фамилия, код личности )
Подпись дигитальная…  на е-майл  valmarammer@gmail.com  или переслать почте на адрес Toompuiestee 10, Tallinn 10137.
Kutsume seljaajusonga ja vesipea diagnoosiga lapsi ja noori osalema terviseteabe ja hipoteraapia suvelaagris Maria ratsatalus Tõstamaal. 
 
Kavas on hipoteraapia ja vanemas vanusegrupis ka sooleterapeudi informatiivne töötuba.
 
Suvelaager noortele vanuses alates 15. eluaastat toimub 08.08. – 11.08.
 
Lastelaager pisematele toimub 15.08. – 18.08.2016. Olete oodatud kogu perega, koha peal on ka peremajutuse võimalus.
 
Sümboolne omaosalustasu on täpsustamisel ja selgub lähitulevikus. Kohti on piiratud arv.
 
Palume neil, kes soovivad laagris osaleda registreerida end alloleva vormi kaudu.
 

  Osaleja nimi (nõutav)

  Email (nõutav)

  Telefon

  Osalejate arv

  Seoses lähedase korteri vabastamise koristamisega on mul suurel hulgal voosipesu ja käterätte. Enamikku neist on kasutataud, kuid niipalju, kui ma neid vaatasin leidub terveid esemeid. Linadel on osaliselt pleekimise jäljed. Tundub, et need on mitukümmend aastat ühtviisi kapis seisnud.

  Üks mu tuttav soovitas, et võtaksin Teiega ühendust ja küsiksin, kas keegi võib selliseid asju vajada ja kui vajab siis, kuhu saaksin need toimetada. Transporti saan teostada Tallinna piires.

  Kas Te teate selliseid abivajajaid või organisatsioone, kes vajaksid voodipesu ja käterätikuid, mis on kulumis- ja pleekimisjälgedega, kuid enamjaolt terved?

  Võimalusel paluksin kiiret vastust.

  Huvilistel palun kirjutada jranniste@gmail.com.

  Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

  Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport – vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

  Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed.

  TUGIISIKUTEENUS:

  Tugiisiku teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevat&ou ml;öde õpetaja jne.

  Tugiisik on isik, kes omab eelnevalt lastega töötamise kogemust ning on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused. Tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele: on täisealine isik, töötanud eelnevalt lastega ja sobib teenuse saajaga. Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus. 

  Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks kas õppida, töötada või osaleda tööturuteenustel.

  Seoses teenuse mahu suurenemisega Harjumaal, vajame juurde tugiisikuid. 

   

  Asukoht: Harkujärvel, Kiriku tee 2, Harkujärve kirikus
  (peatus Kiriku: buss nr 27 sõidab maja ette)

   

  Koolituspäevad on jaotatud:
  10.06, 11.06, 12.06.2016 kell 10.00 – 16.00
  17.06, 18.06, 19.06.2016 kell 10.00 – 16.00
   

  Koolitusel antakse ülevaade:
  –          tugiisikuteenuse olemusest,
  –          tugiisiku rollist perekonnas,
  –          tugiisiku rollist lasteaias ja koolis,
  –          esmaabist puudega lapsele,
  –          sagedamini esinevatest puuetest,
  –          suhtlemisvahenditest töös (pildid, kaardid, viiped jm),
  –          suhtlemisest lapsevanematega,
  –          rehabilitatsioonisüsteemist Eestis,
  –          puudega lapse arengust ja toetamisest.
   

  Koolitajateks on:
  Merit Jõgi, jurist: annab ülevaate raske ja sügava puudega lastele suunatud
  projektist, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
  Mare Liiger, pikaaegse kogemusega erakorralise meditsiini arst.
  Lemme Niibo, töötab koolis õppejõuna ja on tugiisik.
  Eva Üprus, Maarja kooli tugikeskuses
  kasvataja-tugiisik ja on rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoog.
  Moonika Haili, eripedagoog.
   

  Koolitusele on oodatud need, kes soovivad alustada tööd
  raske või sügava puudega laste tugiisikuna.
   

  Koolituse maht: 60 ak.tundi millest 48 ak.tundi auditoorset ja 12 ak.tundi iseseisvat tööd
  Koolituse hind 120 eurot (sisaldab koolitust, materjale, kohvipausi ja lõunasööki).
   

  Osalejatele väljastatakse tunnistus.

   

  Päevakava

  Koolitus: Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

  10.00 – 11.30   Loeng

  11.40 – 13.00   Loeng

  13.00 – 13.30   Lõuna

  13.30 – 15.00   Loeng

  15.10 – 16.00   Loeng

   

  Ajakava on igal päeval sama, esinejad ja teemad muutuvad.

  Registreerumiseks (vajutage allpool olevale lingile):

   

  Registreerumiseks, klikkige siia: http://www.crimeless.eu/rk.php?c=061bafeb33895837203065f6b69538b3#reg

  Pileteid ei pea ostma. See võistlus toetab Rahvuskultuurkapitali KELLUKESE allfondi noortele stipendiumite fondi.  Meie Seltsi pimemassöörid osutavad seal ka teenust ning on üldine põnev melu. Saab hobuseid lähedalt vaadata. Kogu perele on see üritus, mis algab juba 14.07. ja kestab kuni 17.07.2016. Ajakava võistlustest paneme hiljem üles ja juhised, kuidas kohale saab, kus parkida jmt.

  Aeg: 14. juuni 2016 kell 10-17

  Koht: Niguliste muuseum Niguliste 3

  Sihtgrupp: I-III klassi lapsed, kes kasvavad ühes peres erivajadustega lastega

  Registreerumine: kylli.kaus@ekm.ee kuni 03.06 või kuni kohti jätkub

   

  Päevakava:

  10.00. Kogunemine Niguliste muuseumis

  10.10. Niguliste avastusretk- vaatame, kuhu oleme sattunud, mängime toredat otsimismängu ja teeme veidi detektiivitööd.

  11.00. Saame ka üksteisega tuttavaks, ajame juttu.

  11.50. Lõunasöök Raekoja platsil III Draakonis. Vaatame, mida keskajal inimesed sõid.

  12.30. Vanalinnas Pikal tänaval asub Lastekirjanduse Keskus, selles väga armsas majas kohtume loomulikult uute ja vanade raamatutegelastega.

  13.30. Väike jalutuskäik vanalinnas, räägime Tallinna legendidest.

  15.00. Jõuame tagasi Nigulistesse, mängime mänge ja teeme ise ühe kunstiteose.

  17.00. Pidulik näituse avamine, oodatud ka kõik vanemad!

  Päevaplaan võib veidi muutuda, olenevalt ilmaoludest jne. Selga panna ilmastikule vastav riietus. Taskuraha pole vajalik. Laagripäeval pakume lõunat ja suupisteid.

  Palume teatada, kui lapsel on allergiaid või muid probleeme, millest peaksime olema teadlikud.

  Laager lõppeb ilusa ilma korral Niguliste kõrval muruväljakul väikse koosviibimisega ja halva ilma korral siseruumis.

  Palume teatada, kui laps läheb iseseisvalt koju.

  Täiendavate küsimuste korral võtke julgelt ühendust: Kylli.kaus@ekm.ee; tel. 56453154

  Oleme töö pakkumisel väga paindlikud. Ala ja piirkond vaadatakse töötajale võimalikult elukoha lähedale. Kuna meie lehekandja tööpäev algav hommikul väga vara (alates 04:00) siis ühistransport veel ei liigu.

  Võimalik on tulla tööle ka määratud ajaks. Näiteks mõneks kuuks.

  Lehekandja töö aeg on 04:00 ja 07:30 vahel. Kui töötaja soovib töötada vaid ühe tunni, siis saab ta alustada oma tööpäeva kell 06:00. Seega koormust on võimalik natuke endal ka valida.

  Reklaami võib kanda päeva jooksul nadile sobival ajal.

  Kui kandidaat soovib tööle tulla ainult reklaamikandjana, siis nemad töötavad meil 3 päeva nädalas (esmaspäev, kolmapäev ja reede) ning tööaja ja koormuse saavad ise valida.

  Reklaam peab olema kantud siis nendel kolmel päeval ajavahemikus 08:00-20:00

  suvine_lehekandja-asendaja_2015 suvine_lehekandja-asendaja_2015_2

  Aeg: 14. juuni 2016 kell 10-17

  Koht: Niguliste muuseum Niguliste 3

  Sihtgrupp: I-III klassi lapsed

  Registreerumine: kylli.kaus@ekm.ee kuni 23.05 või kuni kohti jätkub

  Päevakava:

  10.00. Kogunemine Niguliste muuseumis

  10.10. Niguliste avastusretk- vaatame, kuhu oleme sattunud, mängime toredat otsimismängu ja teeme veidi detektiivitööd.

  11.00. Saame ka üksteisega tuttavaks, ajame juttu.

  11.50. Lõunasöök Raekoja platsil III Draakonis. Vaatame, mida keskajal inimesed sõid.

  12.30. Vanalinnas Pikal tänaval asub Lastekirjanduse Keskus, selles väga armsas majas kohtume loomulikult uute ja vanade raamatutegelastega.

  13.30. Väike jalutuskäik vanalinnas, räägime Tallinna legendidest.

  15.00. Jõuame tagasi Nigulistesse, mängime mänge ja teeme ise ühe kunstiteose.

  17.00. Pidulik näituse avamine, oodatud ka kõik vanemad!

  Päevaplaan võib veidi muutuda, olenevalt ilmaoludest jne. Selga panna ilmastikule vastav riietus. Taskuraha pole vajalik. Laagripäeval pakume lõunat ja suupisteid.

  Palume teatada, kui lapsel on allergiaid või muid probleeme, millest peaksime olema teadlikud.

  Laager lõppeb ilusa ilma korral Niguliste kõrval muruväljakul väikse koosviibimisega ja halva ilma korral siseruumis.

  Palume teatada, kui laps läheb iseseisvalt koju.

  Täiendavate küsimuste korral võtke julgelt ühendust: Kylli.kaus@ekm.ee; tel. 56453154

  EPIKoda on Euroopa Patsientide Foorumi täisliige. See annab meile võimaluse välja pakkuda ka kandidaat EPF-i juhatusse. EPF-is toimuvad juhatuse valimised igal aastal, sest juhatusse valitakse vaid 2-ks aastaks ja rotatsioon toimub sageli.

  Tänavu lõpeb neljal EPF juhatuse liikmel nende 2 aastane periood. Nendeks liikmeteks, kelle mandaat lõpeb, kuid nad saavad uuesti kandideerida, on  Anders Olauson, Susanna Palkonen, Brian West ja Dominik Tomek. Lisaks on seoses ühe juhatuse liikme, Pedro Montellano meie hulgast lahkumise tõttu veel üks liikme koht saadaval.

  Juhatuses jätkavad  Radu Ganescu, Marco Greco, Robert Johnstone ja Stanimir Hasurdjiev, neil seisab 2 aastasest mandaadist veel üks aasta ees.

  EPIKoda saab esitada kandidaadi. Kandidaadilt oodatakse teadmisi ja oskusi Patsientide õiguste valdkonnas, väga head inglise keele oskust, panustamist aktiivselt EPF-i töösse. Kandidaat on EPIKoja liikmesorganisatsioonist – et tagada side EPIKoja ja EPF juhatuse töö vahel.

  Lisatud on inglise keelsed juhtnöörid, mida EPF oma juhatuse liikmelt ootab. Kandidaadi valiku osas võtab seisukoha EPIKoja juhatus. Sooviavaldused tuleb saata epikoda@epikoda.ee hiljemalt 21.veebruariks. Kandidaat, kelle EPIKoja juhatus soostub esitama, peab olema valmis oma kandidatuuri kaitsma 22.-23.märtsil Brüsselis toimuval EPF-i üldkoosolekul.

  Inglise keelsed juhtnöörid.