Sotsiaalsüsteemist kompenseeritavate abivahendite teenus muutub

Alates 01.01.2016.a. hakkab abivahendite teenust korraldama Sotsiaalkindlustusamet.

Abivahendite eelarve jaotamise põhimõte muutub üle-eestiliseks, s.t taotleja võib pöörduda abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse ettevõttesse, millel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv raamleping.

Täiskasvanud ja lapsed on kõik ühtses järjekorras ja abivahendite saamine toimub arvutitesse sisestatud järjekorra numbrile vastavalt.

Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus, milline asub Tallinnas Õismäel, hakkab tegelema sotsiaalsüsteemist kompenseeritavate abivahendite nimekirja ja selle uuendamisega.

Abivahendite rendihindades on olulised muutused ühtlustumise ja suurenemise suunas.

Üleminekuperioodil jääb kehtima paberil arstitõend abivahendi saamiseks.

Edaspidi on eesmärk tõendite väljastamine digitaliseerida ja suunata vajalik info veebi, jättes paralleelselt alles võimalus pöörduda info ja abi saamiseks Sotsiaalkindlustusameti poole klienditeeninduse kaudu, e-posti või posti teel.

Abivahendi tõendi väljakirjutamiseks on

Õigustatud isikud

  • puudega lapsed (kuni 18a)
  • lapsed (kuni 18a) eriarsti tõendi alusel
  • puudega või alates 40% töövõimetusega tööealised isikud
  • osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud
  • vanaduspensionärid

Erandjuhtudel on õigus abivahendile vaid arstitõendi alusel:

  • isikul rinnaproteesi ostmiseks
  • isikul, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 dB, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks
  • isikul silmaproteesi ostmiseks

Abivahendi Teatmik on allalaadimiseks või kasutamiseks kättesaadav siit: http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/