Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Iseseisvalt tööellu!“

2012. aasta maist rakendus meetme 1.3.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” MMC&HC koordineerimisel projekt „Iseseisvalt tööllu!“ (projekti nr 1.3.0102.12-0432).

Muud projektiga seotud andmed on järgmised:

  • Rakendusüksus: SA Innove
  • Projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäev: 02.05.2012 – 31.12.2013
  • Partneriks: Eesti Puuetega Inimeste Koda

Projekti üldine eesmärk

Tööeluks ja iseseisvat toimetulekut ettevalmistav tänapäevastele nõuetele vastav arenenud, abistav ja võimestav keskkond täisealisteks sirgunud seljaajusonga ja vesipeahaigetele noortele, et toetada neid ühiskonda integreerumisel väljundiga tööturule.

Projekti sihtgrupp: 70 Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi  16-24 aastast liiget,kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud hiljemalt 2010/2011. õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana.

Projekti rakendamise asukoht: Üle- Eestiline – Harjumaa (Tallinn), ida- Virumaa ( s. Lääne_ Virumaa), Läänemaa (sh  Pärnumaa).

Projekti tegevused

  • tegevusvalmiduse suurendamine tööturule naasmise eesmärgil noorte seas;
  • sihtgrupi aktiviseerimine ja tööturule integreerimine läbi tööpraktika;
  • teadmispõhise integratsiooni arendamine ja nõustamisteenuse läbiviimine

Iseseisvalt tööellu