Lapsehoiu projekt Seltsi liikmetele, kes elavad Tallinnas ja Tallinna lähistel.

SA Innove vahendusel avanes mai kuus Euroopa Liidu struktuuritoetus “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”

Meetme raames pakutakse puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamist, eesmärgiks seni lapsehoidmisega seotud lapsevanema tööle naasmine.

MTÜ Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Selts koostöös OÜ-ga Semolen Koolitus soovib taotleda vahendeid lapsehoiu organiseerimiseks seltsi liikmete hulgas.

Kuna tegemist on spetsiifilisi teadmisi eeldava lapsehoiuga, usume, et parimad lapsehoidjad leiame oma seltsist. Need on inimesed, kes omavad juba puudega lapse hoidmise kogemust ja kellel on kodus tingimused 2 lisalapse hoiule võtmiseks.

Lapsehoidjakandidaadid läbivad tasuta koolituse ja nende töötasu lapsehoidjana kaetakse struktuuritoetuse vahenditest. Lisaks on võimalik toetuse vahenditest katta ka lapse transpordikulud lapsehoiu kohta.

Palume teatada oma huvist programmis osaleda:

  • olete huvitatud oma lapse andmisest lapsehoidu ja loodate tänu sellele tööle tagasi pöörduda
  • olete huvitatud lapsehoidmise kursuse läbimisest ja teie kodus on võimalus peale kursuse läbimist võtta hoiule 2 lisalast.

Oma huvist palume teatada meie sotsiaaltöötajle Kai Ilp (tel. 501 4908, kai.ilp@emali.ee).