Head EPIKoja liikmed

 
Tuletame veelkord meelde. et alates augustist on Eesti Puuetega Inimeste Kojas võimalik saada tasuta nõustamisteenust inimestel, kes taotlevad töövõime hindamist ja/või puude tuvastamist. 
 
Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud esindajad):

  • kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist;
  • kelle töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid kes ei ole rahul hindamise tulemustega ja vajavavad abi otsuste sisu selgitamisel;
  • kes vajavad abi ja nõustamist kaebeõiguse teostamisel seoses töövõime hindamise ja/või puude raskusastme hindamise otsustega.


Nõustamist pakutakse kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel

Eelregistreerimisega kontaktkohtumisel nõustamine toimub EPIKojas Toompuiestee 10, Tallinn. EPIKoda on avatud tööpäeviti kl 9-17.

Nõustamisele eelregistreerimiseks helistada telefonil 671 5909 või kirjutada noustaja@epikoda.ee

E-posti teel nõustamiseks kirjutada noustaja@epikoda.ee

Telefoni teel nõustamiseks helistada 671 5909

Nõustaja: Kristi Rekand

Rohkem infot on leitav ka EPIKoja veebilehel: http://www.epikoda.ee/noustamine
Infolehed (eesti ja vene keeles) lisatud manusesse. Palume infot jagada!
 
 
Olulise lisainfona: kokkuleppel Kristiga on võimalik korraldada nõustamist ka väljaspool EPIKoda, seda näiteks mõne ühingu/ organisatsiooni juures. Selleks kontakteeruda otse Kristiga eelpool nimetatud kontaktidel.
 
 
 
Tervitades
Helen Kask
EPIKoda
 
 


01.01.2016 jõustunud sotsiaalhoolekande seadus on leitav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

Vanaduspensioniealistele (on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka) kes ei tööta ja kes on arvele võetud tööotsijana, osutatakse järgmisi tööturuteenuseid:

1) tööturukoolitus;

2) kvalifikatsiooni saamise toetamine;

3) tööpraktika;

4) ettevõtluse alustamise toetus;

5) ettevõtluse toetamine (ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu, individuaalse nõustamise ja mentorluse kulu hüvitamine ning mentorklubis osalemise võimaldamine);

6) tööruumide ja -vahendite kohandamine;

7) tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine.