Alates 01.07.2016 muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele.

Vastav määrus on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/101032016011

See tähendab, et uue süsteemi järgi määratakse alates 01.07.2016 puude aste ja liik neile 16-64-aastastele:

a) kes taotlevad puuet tööeas esmakordselt

b) kelle varasema puude astme ja liigi määramise ning toetuse määramise otsuse tähtaeg jõuab kätte ja kes soovivad uut määramist taotleda.

Puude astme ja liigi määramise taotlemiseks tuleb alates 01.07.2016 pöörduda kas Sotsiaalkindlustusametisse (nagu senigi) või Töötukassasse. Puude astme ja liigi määramist saab taotleda ka koos töövõime hindamise taotlemisega.

Puudetoetuste suurused on uues süsteemis seotud puude astme ja liigiga. Määruses on kirjas, kui mitu protsenti moodustab toetus summa sotsiaaltoetuse määrast kuus. Sotsiaaltoetuste määr kuus on 2016 aastal 25,57 eurot. Arusaamise lihtsustamiseks koondasime tabelisse toetuste kuusummad vastavalt puude liigile ja astmele.

Puudeliik

Raskusaste

Toetuse summa kuus

Protsent sotsiaaltoetuste määrast

KUULMISPUUE

Keskmine

30,2

118,0

 

Raske

35,8

140,0

 

Sügav

43,5

170,0

KEELE- JA KÕNEPUUE

Keskmine

28,6

112,0

 

Raske

34,8

136,0

 

Sügav

43,5

170,0

LIIKUMISPUUE

Keskmine

41,2

161,0

 

Raske

49,1

192,0

 

Sügav

53,7

210,0

LIITPUUE

Keskmine

41,2

161,0

 

Raske

49,1

192,0

 

Sügav

53,7

210,0

MUU PUUE

Keskmine

36,3

142,0

 

Raske

45,8

179,0

 

Sügav

53,7

210,0

NÄGEMISPUUE

Keskmine

37,8

148,0

 

Raske

46,8

183,0

 

Sügav

53,7

210,0

PSÜÜHIKAHÄIRE (sh vaimupuue)

Keskmine

34,0

133,0

 

Raske

41,7

163,0

 

Sügav

48,6

190,0

Vastust arvamusele sotsiaalkaitseministri määruse “Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused” eelnõule saad lugeda siit.

Lisa infot Sotsiaaltoetuste kohta puudega inimestele: http://www.epikoda.ee/sotsiaaltoetused-puudega-inimestele