Teenuse nimetus

Teenuse kood

 Teenuse tunnihind (EUR)

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

T 1001

100.-

Rehabilitatsiooniprotsessi juhendamine ja võrgustikutöö

T 1002

50.-

Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine

T 1003

50.-

Eripedagoogi individuaalteenus

T 2001

50.-

Eripedagoogi grupiteenus

T 2002

30.-

Eripedagoogi pereteenus

T 2003

40.-

Füsioterapeudi individuaalteenus

T 3001

50.-

Füsioterapeudi grupiteenus

T 3002

30.-

Füsioterapeudi pereteenus

T 3003

40.-

Kogemusnõustaja individuaalteenus

T 4001

50.-

Kogemusnõustaja grupiteenus

T 4002

30.-

Kogemusnõustaja pereteenus

T 4003

40.-

Logopeedi individuaalteenus

T 5001

50.-

Logopeedi grupiteenus

T 5002

30.-

Logopeedi pereteenus

T 5003

40.-

Psühholoogi individuaalteenus

T 6001

50.-

Psühholoogi grupiteenus

T 6002

30.-

Psühholoogi pereteenus

T 6003

40.-

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

T 7001

50.-

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

T 7002

30.-

Sotsiaaltöötaja pereteenus

T 7003

40.-

Õe individuaalteenus

T 8001

50.-

Õe grupiteenus

T 8002

30.-

Õe pereteenus

T 8003

40.-

Arsti individuaalteenus

T 9001

80.-

Ortoosimeistri või abivahenditemeistri individuaalteenus

T 1000

 60.-