Puudega lapsevanemal on töölt õigus saada:

  • Tasuline lisapuhkepäev kuus
  • Soodustingimustel pensionile (5 aastat varem)
  • Õigus palgata lapsepuhkusele 14 kalendripäeva ulatuses aastas
  • Õigus keelduda üleaja- ja öötööst, võimalus töötada osalise tööajaga
  • Puudega lapse ema või hooldajat ei ole tööandjal lubatud ajutiselt üle viia tööle teise ettevõttesse, asutusse jne
  • Puudega lapse ema või hooldajat võib saata töölähetusse ainult lapsevanema nõusolekul
  • Puudega last kasvatav ema või hooldaja saab mittetöötamise puhul end töötuks vormistada ilma eelneva töötamise nõudeta