Teenused, mida osutavad füsioterapeut, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja, eripedagoog, psühholoog ja logopeed rehabilitatsiooniasutuses. Teenusele pääsemiseks tuleb pöörduda arstlikku ekspertiisi komisjoni (AEK) või sotsiaalkindlustusametisse (SKA) ja täita vastav avaldus. AEK või SKA väljastab suunamiskirja teenusele.

Rehabilitatsiooniplaani alusel osutatava rehabilitatsiooniteenuse kulu hüvitatakse sotsiaalkindlustusameti kaudu riigieelarvest. Muuhulgas tasutakse vajadusel transport ja ööbimine.

Teenuse asukohaks on Toompuiestee 10, Tallinn, 2. korrus, kus saab ka ööbida. Ratastoolis liiklejate tarvis on lift.

Nõustajad

Rehabilatsiooni teenuse kohta saab rohkem infot nõustajatelt. Rehabilitatsiooni teenuste nõustajad on:

  • Inna Grozdova tel 54518510
  • Ene Puss tel 6977175
  • Sander Sirp (OÜ Ortoosimeister) tel 58049993