Püsiv töövõimetus ja puude raskusaste

Püsiv töövõimetus on täielik (100%) või osaline (10-90%). See tuvastatakse alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni eani. Annab õiguse saada töövõimetuspensioni (40 -100%). Pensioni suurus sõltub tööstaažist ja töövõimetusprotsendist.

Puude raskusaste on:

  • sügav, kui inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet
  • raske, kui inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet
  • keskmine, kui inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas

Puude raskusastme määramine

Ekspertiisi teeb ekspertiisi komisjon (SKA) ja sinna suunab perearst. Enne puude ekspertiisiotsuse tegemist koostataks isiklik rehabilitatsiooniplaan igale lapsele ja 16-aastasele ja vanemale kui ekspertiisitaotluses sisalduvad andmed on ebapiisavad puude raskusastme määramiseks ja lisakulude hindamiseks.

Ekspertiisiarst väljastab saatekirja rehabilitatsiooniasutusse. Rehabilitatsiooniplaani tegemise käigus hinnatakse isiku tegevusvõime, kõrvalabi ja juhendamise vajadus ning tuuakse ära tema iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integratsiooniks vajalikud tegevused. Plaan koostatakse rehabilitatsiooniasutuses ja saadetakse otsuse tegemiseks arstliku ekspertiisi komisjoni, mis saadab vastuse koos rehabilitatsiooniplaaniga postiga lapse elukohajärgsel aadressil lapsevanemale.