Soodustingimustel abivahendite ostmine või laenutamine ja isiklik abivahendikaart

Soodustingimustele on õigus puudega lapse vanematel (eestkostjal) ja insuliini süstival diabeetikul. Abivahendite soodustusega ostmiseks (rentimiseks) vormistatakse kohalikus maavalitsuses (linnaosa valitsuses) või haigekassas ISIKLIK ABIVAHENDIKAART.

Tehniliste abivahendite hulka kuuluvad liikumisabivahendid, ortoosid ja proteesid, põetus ja hooldusvahendid (ka mähkmed), nägemisabivahendid ja kuulmisabivahendid.