Puudega tööealise inimese toetust makstakse igakuiselt puudega tööealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks.
Toetust makstakse igakuiselt vastavalt lisakuludele, kuid mitte vähem kui 65% sotsiaaltoetuste määrast (2014. aastal 16,62 eurot) ja mitte rohkem, kui 210% sotsiaaltoetuste määrast (2014. aastal 53,70 eurot) kuus.

Täpsem info ja vormistamine elukohajärgses pensioniametis. SKA on pensioniametite keskasutus, Tallinnas Lembitu 12, kliendiinfo tel. 6408120, 6408140

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/